Slovo starosty - Leden 2022

Vážení občané,

na přelomu roku si přejeme, aby nadcházející rok byl lepší než ten uplynulý. Po dvou letech trvání epidemie je to letos přání o to naléhavější. Nechť se vyplní!

Stojíme na prahu roku plného změn, kterým bude nastartována i proměna Libuše a Písnice. Pokud dojde k dohodě s majiteli jednoho klíčového pozemku na křížení ulic Generála Šišky a Brunelova, zahájí Dopravní podnik hl. m. Prahy stavbu tramvajové tratě z Modřan na Libuš. Dopravní podnik v loňském roce získal stavební povolení, vysoutěžil zhotovitele, má zajištěné financování, a pokud bude stavba zahájena letos na jaře, Evropská unie proplatí až 90 % celkových nákladů. Zbývá dohoda na posledním pozemku a stavba tramvajové tratě může být se začátkem stavební sezóny zahájena.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy v prosinci schválilo rozpočet, ve kterém vyčlenilo 4,3 miliardy korun na stavbu metra trasy D. Již loni byl dokončen geologický průzkum, což jsou štoly, které mají v některých místech již definitivní rozměr budoucího tunelu. Báňský úřad od léta pomocí stovek sond testuje kvalitu podloží, zda jsou naplněny předpoklady podle projektu a nedochází třeba k poklesu trasy C mezi Pankrácí a Budějovickou. Optimistický scénář předpokládá získání stavebního povolení na jaře tohoto roku a stavba v prvním úseku metra D mezi Pankrácí a Novými Dvory může reálně začít. Z celkových plánovaných deseti stanic metra je dohoda na majetkových poměrech u prvních sedmi stanic (Pankrác až Nové Dvory), zbývá dohoda u posledních tří stanic, tedy u stanice Libuš, Písnice a Depo Písnice. Stanice Libuš a její okolí kolem Novodvorské ulice získává reálnou podobu. Povrchové stavby budou provádět především soukromí investoři. Severní část stanice metra Libuš bude realizovat společnost Nové centrum Libuš, která svou konkrétní představu prezentovala v závěru minulého roku zastupitelům naší městské části a vám ji zevrubně představujeme v tomto čísle.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na stavbě nové služebny Městské police v Zahrádecké ulici. V roce 2012 jsem na místě stál s ředitelem Městské policie hl. m. Prahy a ředitelem Obvodního ředitelství MP Prahy 12 a přemýšleli jsme, co se starým, nevyhovujícím objektem, do kterého zatékalo, rozpadal se a prostorově absolutně nevyhovoval potřebám strážníků. Původní myšlenka na rekonstrukci stávajícího objektu brzy vzala za své a připravili jsme projekt kompletně nové stavby. Loni na podzim jsme ji dokončili a od prosince pronajali Městské policii. Počet strážníků sloužících na Libuši se v krátké době zvýší ze současných pěti na 13 až 15 strážníků. Neznamená to, že budou všichni vyčleněni pro Libuš. Dosud k nám strážníci dojíždějí z Modřan. Situace se ale nyní mění, a naopak u nás na Libuši budou mít svou základnu i někteří strážníci sloužící pro Modřany. Je to pro nás výhodné, poněvadž logicky se navýší pohyb strážníků v naší městské části. Navíc novou budovou se jistě staneme atraktivnější pro budoucí strážníky. Městská police se potýká s dlouhodobým podstavem a případní uchazeči si tak mohou vybrat, do jaké lokality v rámci Prahy přijdou sloužit. A není divu, že když strážník slouží například ráno v dešti na přechodech u školy, chce následně přijít na služebnu, kde mu neprší střechou na hlavu a okny nefouká. Ať tedy nový objekt dobře slouží strážníkům a našim občanům.

Přeji Vám všem úspěšný a klidný nový rok 2022!

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice