Informace pro seniory a osoby se zdravotním postižením o novém systému dopravních služeb

Hlavní město Praha, prostřednictvím své organizace ROPID, zajišťuje od 1.1.2022 dopravu pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze (tedy včetně MČ Praha-Libuš) za zvýhodněných finančních podmínek. Přepravu zajišťují společnosti Vega Tour s.r.o. a Lutan s.r.o a k dispozici jsou vozidla o kapacitě 3-4 cestujících, ale i pro jednoho cestujícího. Bližší informace lze získat a elektronickou objednávku přepravy lze podat na www.bezba.cz. Žádosti o přepravu lze též uplatnit na tel. č.. 234 704 572 nebo emailu bezbadoprava@ropid.cz. V případě, že s požadavkem neuspějete, lze se obrátit na další dopravce, u nichž však nelze předpokládat obdobně zvýhodněnou cenu. Kontakt na ně získáte u koordinátora sociální pomoci MČ Praha-Libuš, tel. 604 740 696 nebo email koordinatorpomoci@praha-libus.cz.