Slovo starosty - březen 2022

Vážení občané,

za několik málo týdnů má podle všech informací z Dopravního podniku hlavního města Prahy začít stavba tramvajové tratě Modřany – Libuš. V době psaní těchto řádků město sice stále ještě nevlastní dva klíčové pozemky, ale dohoda na jednom pozemku je před podpisem a druhý pozemek prochází řízením o vyvlastnění, neboť s jeho majitelem se v minulosti dohody nedosáhlo. Do konce měsíce března musí dojít k vykácení náletových dřevin podél ulice Generála Šišky v úseku Modřany – Novodvorská ulice. Bude-li stavba zahájena na jaře letošního roku a dokončena v druhé polovině roku následujícího, bude si moci Praha nárokovat z fondů Evropské unie proplacení až 90 % finančních nákladů na stavební činnost. V první fázi bude tramvaj zakončena u zastávky Pavlíkova tzv. úvratí, tedy zakončením bez smyčky, a bude nutné na tuto trať nasazovat obousměrné tramvaje. Souběžně se ale připravuje v druhé fázi zakončení smyčkou na libušské straně v místě, kde je čas od času cirkus či pouť. Ani tato smyčka nebude trvalá. Ve třetí fázi, která se již projektuje, bude tramvaj pokračovat až na Nové Dvory, tedy ulicí Novodvorskou do ulice Durychovy, kolem pošty nahoru ulicí Štúrovou a následně zabočí do ulice Chýnovské, kde se vrátí do Novodvorské a pojede zpět ve směru na Modřany. Výhodou této třetí fáze je, že na trase se nachází pouze dva pozemky, které nejsou v majetku Prahy, jeden je navíc ve vlastnictví státu (u pošty). Trať bude procházet několika stávajícími okružními křižovatkami, které se změní na světelné, a dojde i k dalším dopravním úpravám. Průběžně vás s nimi budeme seznamovat podle jednotlivých fází výstavby.

Prahu čeká náročná rekonstrukce Barrandovského mostu, která je naplánovaná na čtyři stavební sezóny. Ta první začne podle vyjádření náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra už letos v květnu a potrvá do konce srpna. Most se bude opravovat postupně, omezená průjezdnost bude zachována, ale odborníci předpokládají a my laici tušíme obrovské dopravní komplikace, neboť se jedná o nejdůležitější tepnu Prahy, kterou denně projede 110 tisíc aut. V první etapě, tedy letos, bude zbourána stávající rampa spojující ulici Strakonická a Jižní spojku a bude vystavěna nová. Pan náměstek prostřednictvím TSK požádal o částečné otevření nájezdu mezi Písnicí a Dolními Břežany, kdy by cesta Libušskou sloužila i jako jedna z objízdných tras. Jistě si mnozí z vás vzpomenou, že tento nájezd, který je uzavřen od roku 2010, byl již jednou částečně otevřen, když se v roce 2018 rekonstruovala Libušská v Písnici. Tehdy byl otevřen z poloviny ve směru Vestec/D1, nyní se uvažuje o otevření v opačném směru, tedy ve směru Zbraslav/D5. S navrženým řešením nemůže být spokojen nikdo. Ani ti, kdo setrvávají na požadavku uzavření nájezdu za každých okolností, ani ti, kteří požadují jeho plné otevření. Dočkáme se otevření opět jen jedním směrem a podle slibu pana náměstka jen po dobu trvání stavebních prací na Barrandovském mostě, to znamená od května do srpna, následně bude nájezd uzavřen až do jara roku 2023, kdy bude pokračovat druhá fáze rekonstrukce Barrandovského mostu zase od jara do léta, pak bude nájezd zase uzavřen do doby zahájení třetí a čtvrté rekonstrukce. Tento částečný provoz má plně v rukou Ředitelství silnic a dálnic, nikoli hlavní město Praha nebo naše radnice, jak se mnozí roky mylně domnívají.

Nastanou komplikace. Budou o to větší, že počet aut na našich silnicích v posledních měsících setrvale roste s tím, jak se postupně ruší proticovidová opatření. Budeme nepochybně všichni naštvaní, leč stav Barrandovského mostu po čtyřicetiletém provozu bez větších oprav se zhoršil natolik, že je nezbytné se do rekonstrukce pustit. Bez ohledu na to, kdo je momentálně ve vedení hlavního města Prahy. Přejme si, ať se alespoň samotná rekonstrukce obejde bez větších komplikací.

Přeji Vám všem krásný začátek letošního jara!

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice