Mapa a seznam Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU)

„Dobrý den, kolegyně a kolegové nově připravili

mapu a seznam

Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU)

https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kontaktnich-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx

 

Mezi jejich členy mimo jiné patří i pracovníci odboru azylové a migrační politiky MV ČR, Center na podporu integrace cizinců a v řadě případů i nestátních neziskových organizací.

Vedle ubytování zajišťovaném KACPU je stále ještě volná kapacita se vstupním bodem ve Vyšních Lhotách.

Postupně by se do vydáví speciálního víza měla zapojit i Cizinecká policie a pracuje se i na řadě dalších legislativních změn (zejména úpravě vstupu na trh práce pro občany Ukrajiny se speciálním vízem).

Mgr. Jan Kepka, vedoucí oddělení integrace a informací, odbor azylové a migrační politiky,  Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7“