Nový provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině