Informace o počtu členů ZMČ pro období let 2022 - 2026

                                                   OZNÁMENÍ

Zastupitelstvo Městské části Praha-Libuš na svém zasedání dne 28. 6. 2022

stanovilo v souladu s ustanovením § 88, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na příští volební období

                                                r. 2022 – 2026

                                                 na 17 členů

                                                                                   

                                                                                  Ing Jindřich Sochůrek v. r.

 

                                                                                                tajemník