Slovo starosty - září 2022

Vážení občané,

v minulém čísle jsem napsal, že jsme na stavební úřad v Modřanech podali žádost o územní rozhodnutí na přístavbu písnické školy. Předložená dokumentace byla v pořádku, a tak nám odbor výstavby Prahy 12 vydal 8. 8. 2022 rozhodnutí o umístění přístavby ZŠ v Písnici. Mám z toho ohromnou radost, je to završení mnohaletého úsilí mnoha lidí. Nicméně nezahálíme a už na jaře jsme pověřili projektanty vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení, tedy další fázi přípravy stavby. Spolu s pracovníky úřadu a paní ředitelkou Blankou Chýlovou se scházíme s projektanty každé dva až tři týdny a ladíme detaily budoucí školy, ať už interiérů, či zahrady. Naším cílem je vytvořit školu, která bude sloužit nejen dětem, ale i díky své poloze se stane centrem života ve staré Písnici. Na tento projekt naváže revitalizace rybníku Obecňák, která přinese další novou kvalitu do života staré Písnice. Mezi rybníkem a školou vznikne nová herní plocha tak, abychom škole maximálně nahradili plochu, kterou zabere nová přístavba školy. Na vizualizaci budoucí podoby školy se můžete podívat v samostatném článku uvnitř čísla.

V průběhu léta jsme v Klubu Junior zrekonstruovali další prostory, které budou sloužit jako další třída pro předškolní vzdělávání. Bude to již třetí třída v tomto objektu bývalých jeslí. Ty dvě předcházející jsme otevřeli v roce 2014 a 2018, mezitím ještě další dvě třídy v nové přístavbě MŠ K Lukám. Počet tříd tak roste a jsme schopni uspokojit poptávku rodičů, kteří mají u nás trvalé bydliště. Díky získané dotaci od hlavního města Prahy jsme zahájili práce na projektové dokumentaci přístavby MŠ Ke Kašně, neboť tato školka je dosud pouze dvoutřídní a prostor pro její rozšíření je právě zde, kde je i velká poptávka mladých rodin, které se do staré Písnice stěhují.

Připravujeme rozšíření parku U Zahrádkářské kolonie. Díky stavbě tramvaje došlo v území ke směnám pozemků a hlavní město Praha do svého vlastnictví získalo i zarostlý pozemek mezi parkem a ulicí Smotlachova. Obratem jsem požádal, aby tyto pozemky mohly být svěřeny městské části, a mohli jsme tak zkultivovat tuto část zeleně a případně rozšířit park o další herní prvky. O jeho budoucí podobě rozhodnete vy, občané, přizveme vás k participaci nad jeho budoucí podobou.

Ohromný požár v Českosaském Švýcarsku zaměstnal tisíce hasičů z celé země, na pomoc s odstraňováním následků jeli i naši hasiči z Libuše a Písnice. Vyslovuji jim tímto veliké poděkování. Stejně jako při odstraňování loňských následků po tornádu v obci Moravská Nová Ves i letos tak hasiči činili na úkor svých dovolených a prázdninových radovánek s rodinami. Vážím si tohoto jejich mimořádného nasazení.

Čtvrtý víkend v září se konají komunální volby a volby do Senátu v třetině volebních okrsků. Tyto druhé volby se nás letos netýkají, ale můžete přijít vybrat své zástupce do místní radnice v Libuši a do Zastupitelstva HMP. Věřím, že tohoto svého práva využijete a nenecháte za sebe rozhodovat druhé. Toto je druh voleb, kdy pohledem na hlasovací lístek určitě najdete někoho, koho znáte, kdo si vaši důvěru zaslouží, aby vás reprezentoval i další čtyři roky.

Přeji vám dobrou volbu!

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice