Podzimní zájezd do Kladrubského hřebčína a do Pardubic

Podzimní zájezd do Kladrubského hřebčína a Pardubic

Radnice městské části Praha-Libuš srdečně zve na druhý celodenní zájezd za účelem obnovy tělesných i duševních sil před příchodem podzimního období. Zájezd je naplánován na čtvrtek 22. září do prostředí nádherného hřebčína v Kladrubech a do komnat sídla pánů z Pernštejna v Pardubicích – sídla, které coby přechod mezi hradem a zámkem nemá ve stavu svého dochování i rozlohy jako sídlo tohoto typu ve střední Evropě obdoby.

Prodej zájezdu byl zahájen v pondělí 5. září a pokračuje i nadále - nejdéle však do středy 21. září každý den od 8:00 do 14:00 hodin v budově UMČ, Odbor správní a školství, ul. K Lukám 664 v přízemí.

Celkový počet míst v autobuse je opět 47 míst.

  • Zájezd je pro všechny zájemce z řad veřejnosti bez věkového omezení (i mimo území MČ Praha-Libuš).
  • Zájemci budou zapisováni v pořadí, v jakém se přihlásí a zaplatí spoluúčast na ÚMČ, Odbor správní a školství, K Lukám 664 v přízemí, ve výši 250,-Kč na osobu.
  • Peníze za spoluúčast budou vráceny, pokud za účastníka pojede náhradník.
  • V případě zrušení zájezdu budou peníze účastníkům zájezdu vráceny.
  • Informace naleznete též na Úřední desce UMČ Praha-Libuš, na Facebooku či na www.praha-libus.cz a dále prostřednictvím Hlášení rozhlasu, jste-li do něj přihlášeni.

Srdečně zveme!                                                        Vedení MČ Praha-Libuš