Změna dopravního režimu v ulici K Lukám a přilehlé lokalitě

Na základě zhoršující se dopravní situace v ulici K Lukám a v okolí, na základě stížností obyvatel a s ohledem na vyšší bezpečnost obyvatel i dětí z mateřské školky v ulici K Lukám, nechala městská část již v roce 2020 zpracovat návrh dopravního opatření, které by zabránilo průjezdu automobilů z Libušské na Dobronickou ulici přes lokalitu rodinných domů.

Do konce listopadu dojde ke změně dopravního režimu v lokalitě ulice K Lukám. Sledujte prosím dopravní značení a nejezděte „po paměti“.

Změna značení spočívá ve zjednosměrnění části ulice K Lukám v úseku od dětského hřiště k ulici Klokotská, zjednosměrnění části ulice Na Musilech v úseku od ulice Klokotská k ulici Betáňská a ve změně směru provozu v ulici Slavonická.

Realizace, tedy instalace nového dopravního značení, bude provedena pravděpodobně v týdnu od 21. 11. 2022. Žádáme obyvatele, aby pozorně sledovali dopravní značení. Věříme, že změna dopravního režimu povede k vyšší bezpečnosti a ke zklidnění provozu v lokalitě ulice K Lukám.

PřílohaVelikost
Image icon schema_k_lukam.jpg180.66 KB