Obnovení provozu v ulici Meteorologická

V pondělí  21.11.2022  bude zahájena další etapa výstavby tramvajové trati.

  •  v rámci této etapy je obnoven obousměrný provoz v ulici Meteorologická
  • v křižovatce Generála Šišky x Novodorská x Meteorologická budou umožněny všechny jízdní směry
  •  v ulici Novodvorské je převeden obousměrný provoz do východní části komunikace. Tím se uvolní místo pro práce, které se dají vykonávat v zimních měsících, tedy zemní práce, přeložky sítí a finální kolej.
  •  všechny autobusové linky se vracejí do původního stavu s posuny zastávek v docházkové vzdálenosti do 100 m
  • schéma tras přikládáme