Slovo starostky - prosinec 2022

Vážení a milí sousedé,

uplynulo několik málo týdnu od zvolení nového vedení naší městské části. Každý člen rady se již naplno věnuje své agendě ve spolupráci s příslušnými úředníky úřadu městské části. Uskutečnili jsme desítky schůzek, ať seznamovacích nebo věcně zaměřených. Vždy jsme věděli, že rozvíjet obec musí být práce rozmanitá, kreativní a zajímavá. Skutečnost ale některá naše očekávání ještě předčila. Co zmínit za nejzajímavější agendu za uplynulé týdny z diářů starostky a místostarostů?

Denní náplň je velmi pestrá. Musíte se vyjádřit ke komplexnímu dopravnímu plánu na chystané staveniště nových stanic metra i prejzovým taškám štítu střechy. V tentýž den jste pozvaní na setkání s arcibiskupem pražským, podepisujete gratulace k životním jubileím místním občanům a urgujete propadající se kanály na Libušské. Když odjedete na víkend mimo Prahu a je právě třeba řešit nebezpečnou dopravní situaci na Libuši, žádáte v souladu se svými kompetencemi o součinnost Policii ČR. Jen musíte na krizové lince v Pardubicích vysvětlit, proč z Pardubického kraje řešíte libušskou křižovatku. Navštívíte lampionový průvod, chystáte program na slavnostní rozsvěcení vánočních stromů a připravujete rozpočet celé obce. Zabýváte se nelegální a přebujelou reklamou v našich ulicích a formulujete připomínky k záměru velké developerské výstavby.

Někdy hoří lhůty. Jako když je třeba podat námitky do stavebního řízení na Domov pro seniory, aby se stihla připravit smlouva na 12 lůžek za vyhláškové ceny pro naše občany. A některé lhůty již stihnout nejde. Jako když jsme se snažili v době energetické krize alespoň mírně zredukovat vánoční osvětlení v našich ulicích a náklady rozsvěcení vánočních stromů na naší městské části. Utratit za to 500 tisíc korun nám přišlo v době energetické a ekonomické krize neobhajitelné. Bohužel smlouvy byly nastaveny tak, že je již nešlo změnit. Jindy naopak zaséváte semínko, které vzklíčí a vyroste za řadu let. To když žádáte o přípravu urbanistické studie u stanice metra Depo Písnice na Magistrátu hlavního města Prahy nebo jednáte o budoucí podobě území (a snad i parku) Na Jezerách. Některé naše aktivity měly za cíl seznámit se se situací. To když máte možnost strávit část noční služby s Městskou policí v ulicích Libuše a Písnice.

Tento výčet představuje jen zlomek toho, co Rada městské části Praha-Libuš za uplynulé týdny řešila. Něco umíme, něco se učíme, hledáme nejlepší možná řešení. Snažíme se obklopit experty, o jejichž názor bychom se mohli opřít. Vytváříme komise složené z odborníků, ale rádi bychom zapojili i další místní občany různých odborností i profesí, kteří by nám mohli v případě potřeby poskytnout radu či doporučení. Pokud byste měli zájem přispět k rozvoji obce, věnujte prosím pozornost výzvám k setkáním s vedením obce, která budeme průběžně pořádat, ale i poptávce po odbornících. Obec vytváříme společně a společně neseme i odpovědnost za to, jak obec vypadá.

Milí sousedé, za volené zástupce městské části i zaměstnance úřadu si Vám dovolujeme popřát do nového roku vše dobré, pevné zdraví a aspoň trochu štěstí. Čeká nás všechny složitější období. Vstupme do něj společně s odvahou a odhodláním překonat případné těžkosti, které se mohou objevit. Pokud se dostanete do složitější situace, vězte, že jsme tu i pro Vás.

Za vedení MČ Praha-Libuš

Lucie Jungwiertová 
starostka