Pravidla pro používání pyrotechniky na území MČ Praha-Libuš

Pravidla pro používání pyrotechniky na území MČ Praha-Libuš

Oslavy konce roku si mnozí neumí představit bez odpalování petard. Pro řadu obyvatel a našich zvířecích společníků je však hluk spojený s odpalováním zábavní pyrotechniky velmi nepříjemný. Jaká jsou vůbec pravidla? Věděli jste, že odpalování pyrotechnických výrobků mimo stanovené dny a místa je přestupek, za který můžete dostat pokutu až 10 tisíc Kč?

 

Vedení MČ Praha-Libuš prosí obyvatele, aby petardy a ohňostroje neodpalovali na území naší městské části vzhledem k znečištění ovzduší, nepořádku zbylém po odpalování a k rušení pohody bydlení a klidu obyvatel a domácích zvířat.

 

Legenda: červeně je vyznačeno území, kde je zakázáno používání pyrotechnických výrobků i 31.12. a 1.1.

Zdroj: https://www.milujuprahu.cz/podrobna-mapa-kde-je-v-praze-zakazano-pouzivat-pyrotechniku-podivejte-se/ (staženo 23. prosince 2022)

 

Co je povoleno a co je zakázáno?

 

  • používání pyrotechniky v Praze, s výjimkou 31. 12. a 1. 1., není dovoleno (kromě vyhrazených míst, která se však nevztahují na MČ Praha-Libuš)
  • 31. 12. a 1. 1. je povoleno odpalovat pyrotechnické výrobky F1, F2, F3 nebo T1, případně kategorie 1, 2 nebo 3 anebo třídy I nebo II na celém území hlavního města Prahy s výjimkou míst uvedených v § 4 odst. 1 OZV - aplikováno na MČ Praha-Libuš to tedy není povoleno:
    • na přehradách, hrázích, vodních nádržích (včetně rybníků), jezech a zdržích a ve vzdálenosti do 50 metrů od nich
    • ve vzdálenosti 250 m od Domu s chráněnými byty v Brunelově ulici, 250 m od Veterinární nemocnice Libuš
    • v přírodním parku Modřanská rokle a Cholupice
  • pokud nejsou tato pravidla dodržena, jedná se o přestupek, občané mohou přestupek oznámit MP (linka tísňového volání 156) nebo Policii ČR (linka tísňového volání 158)
  • přestupek může být strážníky a policisty sankcionován pokutou ve výši až 10 tis. Kč

 

Zdroj:

 

Shrnutí bylo konzultováno s Městskou policií – OŘ MP pro Prahu 12. Za poskytnuté informace děkujeme.