Změna dopravního režimu od 16. ledna - tramvajová trať Modřany - Libuš

16. ledna 2023 bude zahájena  další etapa výstavby TT, během které bude zjednosměrněna ulice Novodvorská ve směru sever – jih. To znamená, že nebude možné projet z  ulice Generála Šišky  a z ulice Meteorologické dále ulicí Novodvorská směrem do centra. Opačný směr průjezdný bude. Ve směru na sever bude doprava vedena po objízdné trase ulicí Libušská. Autobusové linky č. 197, 215 a 904 budou vedeny ve směru do centra ulicí Libušskou a na svou trasu do ulice Novodvorské se vrátí ulicí Zbudovskou. Ve směru z centra pojedou beze změny.

Toto omezení bude platit do 31. 3. 2023.