Výstraha ČHMÚ před silným větrem

 

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000073
Odesláno: 8.3.2023 10:56:01
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000072 vydanou 07.03.2023 v 10:16:04 hodin
Územní platnost: Česká republika


Meteorologická situace: Nad střední Evropou se bude vlnit frontální rozhranní, oddělující studený vzduch na severu od teplého na jihu.


 

Hlavní město Praha

Silný vítr

Nízký st. nebezpečí

9.3. 06:00

 – 

9.3. 18:00

Popis: Západní vítr místy s nárazy 65 až 75 km/h.

Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.