Svolání 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2023

Svolání 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2023 

 

Vážení obyvatelé Libuše a Písnice,

ve čtvrtek 23. března 2023 se bude konat mimořádné zastupitelstvo, které bude projednávat Petici na podporu ředitele ZŠ Meteorologická, p. Mgr. Jaroslava Kulika.

Petice byla na ÚMČ Praha-Libuš doručena dne 1. 3. 2023, v následujícím týdnu jsme kontaktovali petiční výbor a domluvili si s jeho členy osobní jednání, na kterém bude petice s vedením obce prodiskutována. Vedení MČ nabídlo termíny setkání ve dvou nejbližších týdnech (navzdory jarním prázdninám). Petiční výbor zvolil 22. března. Dále měla být petice projednána 28. 3. 2023 na řádném jednání zastupitelstva. Projednání petice na zastupitelstvu až po zasedání konkurzní komise, které proběhne dne 27.3.2023, jsme vnímali jako vhodnější. Petice nepřináší žádné konkrétní požadavky, především jsme ale nechtěli žádným způsobem narušit nezávislost konkurzu.

Konkurzní komise je složena z odborníků v oblasti vzdělávání. Za vedení městské části ji zastupuje pouze Mgr. Kateřina Turnová, která má oblast vzdělávání na starosti. Komise by se neměla cítit pod tlakem z žádné strany, aby mohla rozhodnout co nejlépe ve prospěch dětí z naší městské části.

Šest opozičních zastupitelů v čele s bývalým starostou podepsalo žádost o svolání mimořádného zastupitelstva. Jejich cílem je, aby petice byla projednána v průběhu konání konkurzu na ředitele ZŠ Meteorologická, tedy aby mohlo toto jednání konkurz ovlivnit.

Tento konkurz byl vyhlášen, protože panu řediteli končí šestiletý mandát. Nebyl odvolán. Pan ředitel má své příznivce a jsou věci, které se mu ve škole podařily. Tyto věci shrnuje petice. K nám se dostávají názory na školu z obou stran – pozitivní i negativní - formou zpráv od rodičů, učitelů i žáků. K situaci na škole se vyjadřovala v roce 2023 i Česká školní inspekce.

Cílem městské části, jako zřizovatele školy, je poskytovat co nejkvalitnější vzdělávání. Klíčovou roli v tomto procesu má ředitel školy. V naší městské části bylo v minulosti běžné vyhlašovat konkurz na ředitele školských zařízení. Na názor, zda konkurz vyhlásit, či nikoli, jsme se ptali i bývalého starosty Mgr. Jiřího Koubka. Odpověděl, že jednoznačně ano, i když by byl pan ředitel žhavý kandidát. My přistupujeme k výběru nezávisle, bez předem známých žhavých kandidátů. I proto je nepochopitelná mediální kampaň, kterou pan Koubek vede na svém Facebookovém soukromém i politickém profilu v tomto citlivém tématu.

Nechceme dále vyhrocovat situaci a rozdělovat obyvatele naší městské části. Rádi si vyslechneme názor petičního výboru. Na domluveném samostatném jednání s petičním výborem, i na mimořádném jednání zastupitelstva. O tři pracovní dny dříve, než bylo plánováno.

Rada MČ Praha-Libuš