Informace o proběhlém konkurzu na ředitele ZŠ Meteorologická

Konkurz na ředitele ZŠ Meteorologická

V minulých týdnech proběhl konkurz na ředitele ZŠ Meteorologická. Rada MČ Praha-Libuš pečlivě zvažovala všechny faktory, tj. zejména doporučení konkurzní komise, koncepci a vizi obou kandidátů, petici, informace od rodičů a pedagogů i výstupy České školní inspekce. Oba kandidáti se rovněž osobně prezentovali na zasedání Rady MČ.

Rada MČ Praha-Libuš se v souladu s doporučením konkurzní komise rozhodla jmenovat od 1. 7. 2023 na pozici nového ředitele ZŠ Meteorologická PhDr. Alexandra Charalambidise. Chceme poděkovat oběma kandidátům za ochotu postavit se do čela ZŠ Meteorologická, účastnit se konkurzního řízení a panu Mgr. Jaroslavu Kulikovi za jeho dosavadní práci pro děti, učitele a rodiče, i jeho činnost pro MČ Praha-Libuš. Do konce června 2023 zůstává pan Mgr. Kulik ředitelem školy, při osobním jednání jsme se s ním samozřejmě dohodli na hladkém chodu školy i předání celé agendy.

Pan Charalambidis je dlouholetým učitelem ZŠ Meteorologická, má zkušenosti i z pozice zástupce ředitele na jiných školách. Rodičům i všem občanům se nový pan ředitel představí v jednom z dalších čísel časopisu U nás. Těšíme se na novou spolupráci.