Informace pro majitele psů

Ve středu dne 17. 5. 2023 proběhne očkování psů:

- Libuš 15:00–16:30 před Úřadem MČ Praha-Libuš

- Písnice 17:00–18:00 před prodejnou Zoohaus, Libušská 313

POPLATKY ZA PSY 2023

Zaplatili jste za svého psího miláčka?

Závazný termín splatnosti poplatku za psy v 1. pololetí 2023 byl 31. března 2023.

Možnost úhrady:

- složenkou na poště,

- bankovním převodem na účet ÚMČ Praha-Libuš, č. ú. 19- 2000691349/0800, variabilní symbol ze složenky

- přímou platbou v pokladně ÚMČ Praha-Libuš

Informace na tel.: 234 760 867, e-mail: ekonom@praha-libus.cz