Od 27. 5. 2023 dojde v souvislosti se zprovozněním tramvajové trati v ulicích Generála Šišky a Novodvorská k trvalým změnám ve veřejné dopravě

Od 27. 5. 2023 dojde v souvislosti

se zprovozněním tramvajové trati v ulicích Generála Šišky

a Novodvorská k trvalým změnám ve veřejné dopravě

 

V sobotu 27. 5. 2023 bude zprovozněna nová tramvajová trať v ulicích Generála Šišky a Novodvorská, do Libuše bude zajíždět každá druhá souprava tramvajové linky 17. Naše městská část tak získá nové, rychlé a pohodlné spojení s Modřany a s centrem Prahy, změny se však budou týkat také některých autobusových linek, na které jsme zvyklí. Konkrétní změny budou zahrnovat:

 

Změny v autobusové dopravě

Bude zrušen autobus 165, který nahradí jednak nová tramvaj 17, jednak v úsecích Modřany – Zbraslav a Libuš – Jižní Město jiné autobusové linky. Rušená autobusová linka 165 v úseku Sídliště Libuš – Jižní Město bude nahrazena prodlouženou autobusovou linkou 154. Ta bude mít konečnou na točně u nové tramvajové zastávky Sídliště Libuš.

 

  • Z Libuše východním směrem se tak dostaneme prakticky tak, jak jsme byli zvyklí, jen se změní číslo autobusu – linka 154 bude spojovat Libuš, Kunratice, Háje, ale nebude zde končit. Bude pokračovat dál na Petrovice, nádraží Měcholupy, Hostivař a Strašnice. Očekává se rovněž, že bude jezdit více podle jízdního řádu, protože nebude nabírat zpoždění v Komořanech.
  • Z Libuše západním směrem nás doveze linka 154 na zastávku Sídliště Libuš, kde bude nutné přestoupit na tramvaj, pro pokračování na Zbraslav bude třeba využít linky 139 a 246.
  • Linka 197 je z Chodova přesměrována na Roztyly, kde je ukončena, nezajíždí již na Háje, nicméně neznamená to, že se již nedostanete na Háje, tuto vazbu zajistí linka 126.

 

Přejmenování zastávek

  • Stávající zastávka Pavlíkova se nově bude jmenovat LIBUŠ (dotčené linky 197, 215, 904).
  • Stávající zastávka Libuš se nově bude jmenovat STARÁ LIBUŠ (dotčené linky 113, 154, 333, 913)
  • Nově vybudované zastávky tramvajové trati se budou jmenovat HASIČSKÁ STANICE MODŘANY – OBSERVATOŘ LIBUŠ – SÍDLIŠTĚ LIBUŠ – LIBUŠ

 

Proč k těmto změnám dochází?

Stavba tramvajové tratě byla z 60 % hrazena z fondů EU a podmínkou této dotace bylo odstranění souběhu s jinou dopravou. Z tohoto důvodu se ruší autobusové spoje podél tramvajové tratě, tedy konkrétně 165.

 

Městské části o těchto jednotlivých změnách nerozhodují, mají v jednání pouze poradní hlas. Ten však bylo možné uplatnit v průběhu projednávání těchto změn. Zrušení busu 165 bylo plánováno dlouhodobě, a to strategickým dokumentem „Rozvoj linek PID v Praze 2022 – 2032“, jehož poslední aktualizace, byla přijata usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1 588 ze dne 20. června 2022.

 

Samozřejmě budeme po spuštění tramvajové tratě situaci a případné problémy řešit s organizátorem dodatečné úpravy. Zpětnou vazbu můžete posílat buď nám, nebo přímo ROPID (ideálně oběma): https://pid.cz/kontakty/ .

 

Oficiální popis a vysvětlení změn najdete na těchto odkazech:

https://pid.cz/trvale-zmeny-tram-libus-od-27-5-2023/

https://pid.cz/trvale_zmeny/trvale-zmeny-v-kvetnu-2023/

 

Přejeme všem šťastnou cestu novou tramvajovou linkou.