Výlet MČ Praha-Libuš

MČ Praha-Libuš Vás srdečně zve na celodenní výlet k poznání zajímavostí středních Čech.

Výlet je přednostně určeny občanům 55+ s trvalým pobytem na Libuši a v Písnici.

Čtvrtek 12. 10. 2023 zámek Vlašim a wellnes centrum Měřín.

Cena 250,– Kč/osobu

Prodej probíhá každý den od 8:00 do 12:00 v budově ÚMČ Praha-Libuš, Odbor správní a školství, K Lukám 664, přízemí.

Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Těšíme se na Vás.