Dotazník pro obyvatele MČ Praha-Libuš - místní energetická koncepce

Vážená paní, vážený pane,

naše městská část usiluje o přípravu energeticky úsporných opatření a využití obnovitelných zdrojů energie. Jako jedno z prvních opatření je nutné provést zpracování Místní energetické koncepce, která zmapuje území naší MČ z hlediska energetiky a může být krokem na cestě k případné budoucí komunální či komunitní energetice. Prosíme, zda můžete vyplnit dotazník, který Vám zabere velice krátký čas, ale může dlouhodobě pomoci řešit aktuální problémy nás všech.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wPGsV6S2CU62ZTdRz_JS...

Děkuji.

Ing. Pavel Macháček, starosta