Slovo starostky Lucie Jungwiertové - prosinec 2023

Milí sousedé,

Zastupitelstvo MČ 7. listopadu 2023 uzavřelo roční působení starostky Lucie Jungwiertové a dvou místostarostek Pavly Tůmové a Evy Radové v Radě MČ. Kateřina Turnová a Eugen Vojvoda z Hnutí ANO přešli na druhou stranu. Stalo se tak bez předchozího upozornění, beze snahy se dohodnout, vyjednávat. Nebyly ani zmíněny žádné důvody pro odvolání.

Paní Turnová, kterou Zastupitelstvo MČ pověřilo vykonáváním pravomocí funkce starostky, přišla v doprovodu staronových členů koalice bezprostředně po skončení zastupitelstva obsadit starostenskou kancelář. Nakonec ji přesvědčila právní argumentace, že její pověření je platné až od půlnoci, a my jsme si alespoň mohly sbalit své osobní věci.

Zrada tohoto kalibru a v tomto formátu nás mrzí, nicméně jak zmínil jeden z opozičních zastupitelů: „Co jste čekali?“ Víc nás mrzí rozdělaná práce, to, že energii a čas, kterou jsme s kolegyněmi věnovaly, začínaly být konečně patrné, i když stále byla ještě dlouhá cesta k hmatatelnému zlepšení před námi.

Jsme velmi hrdé na výsledky paralelního zadání na území prostranství mezi budovami radnice – Libušská 35 a Libušská 1. Věřily jsme, že se povede dvůr zkultivovat a otevřít veřejnosti v průběhu tohoto volebního období. Podařilo se dobře našlápnout vyjednávání k parku Na Jezerách. Bylo ze strany Magistrátu přislíbeno, že bude možné vytvořit na zastavitelném území 2 hektary nového parku – v Praze neslýchané. V minulých týdnech zde byl vysázen ovocný sad, do konce volebního období bylo plánováno alespoň části parku zrealizovat. Byl získán příslib úpravy povrchu pro parkování v lokalitě V Rohu – místní si na to stěžují desetiletí. Běžela dopravní studie a přinesla již zajímavá zjištění k parkování v sídlištních lokalitách, v dalších měsících měli dopravní inženýři začít pracovat na doporučeních, jejich realizace měla zklidnit dopravu na MČ. Podařily se dílčí úpravy v dopravě směrem k větší bezpečnosti – přislíbeny např. radary na Libušské, přechod u Vrtilky, další úpravy ke zklidnění měly následovat po zmíněné dopravní studii. Započalo dopravní měření, které by zanalyzovalo dopravní toky tak, aby bylo podloženo fakty, zda minulé vedení trvalo oprávněně na uzavřené mimoúrovňové křižovatce Dolní Břežany / Písnice. Pracovalo se na zakreslení okružní křižovatky před Sapou a je dohodnuté financování její realizace. Tvrdé vyjednávání s developery šlo i nad rámec kontribucí. Podařilo se nám domluvit například úpravu parkoviště v ulici U Bazénu, příspěvek jiného developera na dopravní studii. Díky nám zdarma připravují skupiny studentů ČZU úpravu několika veřejných prostranství na Libuši a Písnici, jejich realizace měla být pokryta z dotací. Zajištěn byl výrazně výhodnější pronájem garáží MČ. Byly zahájeny kroky k navýšení kapacit MŠ a ZŠ s ohledem na očekávaný růst obyvatel MČ. Systematicky se začalo pracovat v oblasti energetiky a jejích úspor – probíhala místní energetická koncepce, řešila se fotovoltaika na střechách některých budov. Podnikaly se konečně reálné kroky k vyřešení majetkové duplicity MŠ Ke Kašně, která brání jejímu rozšíření. Rozhýbal se obchvat Písnice, který směřuje k získání stavebního povolení, projekt se také podařilo upravit, aby lépe zapadal do zástavby. Podařilo se rozhýbat koordinační jednání ke kanalizaci na Dobronické, kde jsme léta všichni slyšeli, že to nejde. Probíhal výběr zpracovatele na strategický plán ‒ ten poslední skončil již v roce 2015. Podařilo se nám spolupracovat s odborníky – například v rámci Komise územního rozvoje skvěle fungovala městská architektka Eliška Málková. Veřejnost průběžně dostávala informace, pravidelně byla organizována setkání s veřejností a byly jí představovány plány obecní i plány developerů.

Osobní ponaučení z této lekce, byť je pro nás obrovské, si necháme pro sebe. Nicméně dovolíme si sdílet s vámi ponaučení občanské. Přestože jsme byly s kolegyněmi ve vedení obce pouze rok, usilovnou prací naší a spolupracujících odborníků se nám podařilo rozhýbat toho opravdu hodně. Pustili jsme se jako nové vedení do věcí, o kterých se léta tvrdilo, že je nejde posunout, zrealizovat. Ale ono to jde. Jde o to hledat správné cesty a nejvhodnější způsoby, zkoušet různé přístupy. A to máme jako obyvatelé právo po komkoli, kdo je ve vedení obce, požadovat. Máme právo chtít po vedení odpovědi, strategii a plány na další roky, to, jak bude přistupovat k řešení existujících i očekávatelných problémů. Požadujme důvody pro rozhodnutí, zjišťujme možné alternativy, hledejme inspiraci jinde. Občané mají právo být přítomní a vystoupit u každého bodu jednání zastupitelstva. Bohužel lidí, kteří se zajímají o to, co se děje v jejich městské části, je žalostně málo. Setkávali jsme se s tím v opozici, viděli jsme to v uplynulém roce ve vedení. Stížnosti na Facebooku bohužel nevyřeší vůbec nic, pouze otráví atmosféru.

Chceme poděkovat všem lidem, kteří nám věřili a zapojili se do práce na rozvoji obce, zaměstnancům úřadu, vedení magistrátu za podněty a spolupráci. Máme četné reakce, že ta výjimečná energie byla znát. Takto intenzivní práce ve vedení MČ pro Libuš a Písnici nás moc těšila.

Lucie Jungwiertová, Pavla Tůmová, Eva Radová