Věděli jste, že osamělost zkracuje délku života ?

Věděli jste, že osamělost zkracuje délku života a její negativní dopad na zdraví může být srovnatelný s kouřením nebo obezitou? Ukazuje se, že nechtěná samota dopadá především na starší lidi. Situaci mohou dle odborníků zlepšit společenské aktivity a pobyt v přírodě.

• Jste žena nebo muž ve věku nad 65 let?

• Zažil/a jste někdy pocit osamělosti?

• Dopravíte se samostatně na určené místo v Praze?

Chcete přispět k výzkumu nefarmakologických přístupů v otázce veřejného zdraví? Co vás čeká?

 • pravidelný kontakt s naším týmem

 • přehled možných aktivit v přírodě na území Prahy

 • vstupní, průběžné a závěrečné dotazníkové šetření

 • více informací na níže uvedených kontaktech

Kdy?

• v občasném kontaktu s Vámi budeme po dobu jednoho roku od zapojení do projektu

• přihlaste se nám do konce února 2024

Připojte se k projektu realizovaném Centrem pro výzkum dlouhověkosti a dlouhodobé péče při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Přihlaste se jednoduše na e-mail recetas.praha@seznam.cz nebo vytočte číslo 776 630 431.