Slovo místostarosty Jaroslava Melichara - březen 2024

Vážení přátelé!

V tomto čísle našeho časopisu U nás na mne, jak se říká, došla řada a mám, coby místostarosta městské části, tu čest a příležitost vás oslovit tímto úvodníkem. Představuje pro mne možnost vám sdělit něco o svých snahách a vizích, spojených s prací v Radě MČ, a též se s vámi podělit o některé dojmy z prostředí naší radnice.

V minulém roce bylo mými radostmi zvláště realizované zlepšení průchodnosti lesní cesty ze staré Písnice do Modřanské rokle, což bylo již dlouho řadou obyvatel požadováno. Nyní lze procházet po nových lávkách a přírodně zpevněném břehu potoka nejen snadněji, ale hlavně bezpečněji. Dokončení opravy a přesunutí libušského hraničního kříže na západní straně katastru Libuše do prostoru poblíž stánku s občerstvením u ZŠ Meteorologická pro mne bylo, zejména po jeho slavnostním požehnání, chvílí naplněnou emocemi. Takové chvíle jsou tou největší odměnou pro nás, co se podílejí na místní „malé“ politice.

Ostatně jsem přesvědčený, že ta „velká“ do místní politiky příliš nepatří. Je to mou vlastní zkušeností, táhnoucí se od r. 1989. V té „velké“ záleží na politické orientaci, rozhledu a sympatiích, na příměru k mezinárodní situaci, Green Dealu, globalizaci atd., a to se nedaří leckdy sladit ani v rámci rodin či přátelských kolektivů. Na radnici menší MČ, jako je naše, jde přece o místní libušské či písnické konkrétní záležitosti, a v tom bychom se měli domlouvat mezi sebou co nejlépe, s co nejlepším výsledkem na zdejší dění. Na to se všichni musíme soustředit! Netajím se nijak, že podle mého osobního názoru by kolektiv místních zastupitelů, tedy osob angažovaných a zvolených s důvěrou svými spoluobčany, měl bez ohledu na politickou příslušnost toho kterého fungovat jako velký přátelský kolektiv. Kolektiv, u kterého je hlavní jednotící snahou všech zúčastněných zlepšovat život v obci, či alespoň zabraňovat všemu, co by ho negativně ovlivňovalo. Mohu přislíbit, že dokud se mezi zastupiteli budou nějaké ostré hrany vyskytovat, tak že se vždy budu snažit je uhlazovat.

V naší MČ máme řadu priorit, jež budu podporovat, věřím, že ve shodě s ostatními členy RMČ. Je to třeba napomáhání realizace občany požadovaného parku Na Jezerách, asi nejlépe podle poslední Územní studie, což do podepsání příslušného memoranda není zatím zajištěno. Velkým problémem celkového řešení je odkanalizování prostoru u Dobronické ulice, což je ovšem problém přesahující naší MČ. Velmi doufám, že se podaří správně rozjet přebudování centra staré Libuše – prostoru mezi radnicí a čp. 1 tak, jak bylo nakročeno. Rovněž potřebná je úprava dláždění v písnické ulici Ke Kašně, realizace přestavby libušské hasičárny či revitalizace rybníku Obecňák a modernizace písnické školy. Za sebe prozradím, že z podnětů – za které vám děkuji ‒ jasně vyplývá, že další zlepšení rekreativního prostoru v okolí ZŠ Meteorologická by občané rozhodně uvítali. Je to pro mne závazkem akcentovat tuto záležitost tak, aby přinesla konkrétní výsledky. Také doufám, že i v budoucnu budu mít potěšení z možnosti napomáhat k realizaci zdařilým nápadům občanů, např. v oblasti participativního rozpočtu. Velkou radostí jsou pro mne vždy besedy s místními, je lhostejné, zda juniory, seniory, či věkově mezi tím – ať o mé oblíbené místní historii, tak o dění v naší době, na každé takové setkání se vždy těším.

Věřím, vážení přátelé, že takových příležitostí bude dostatek, ať na radnici, či kdekoli jinde. Přeji vám všem mnoho zdraví a štěstí a loučím se rčením – dávejte podněty! Jsme tu od toho!

Jaroslav Melichar, místostarosta MČ