Informace pro volbu do Evropského parlamentu 2024 - hlasování na voličský průkaz

Jak a do kdy lze žádost podat

Písemně, poštou či datovou schránkou s doručením úřadu do 31.05.2024 do 16.00 hodin 

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 5. června 2024 do 16.00 hodin 

PřílohaVelikost
Soubor vzor_zadosti_o_volicsky_prukaz.docx37.27 KB
Soubor informace.docx18.3 KB