Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s. - 2. pololetí 2017