Čištění komunikací ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy

Blokové čištění komunikací, které jsou ve správě TSK hl.m. Prahy, bude v roce 2017 probíhat ve dnech 2. května a 10. října. 

Jedná se o tyto komunikace
Výletní, Mezi Domy, Zahrádecká (úsek Výletní - slepý konec), Na Okruhu, Ke Kurtům, U Bazénu (úsek Libušská – Ke Kurtům), parkoviště u Libušské ulice (u ulice Výletní), ulice Libušská (úsek  Dobronická - Meteorologická)  
Čištění komunikací zajišťuje správce těchto ulic - Technická správa komunikací  vždy v době od 8,00 do 15,00 hodin.