Adiktologické centrum na Praze 12 a jeho ambulance otevřeny

Dne 11. května 2017 bylo slavnostně otevřeno Adiktologické centrum na Praze 12. 
K dispozici jsou jak prostory pro preventivní akce, tak pro Adiktologickou ambulanci, AT ambulanci a Metadonovou substituci.

Centrum primární prevence:

  • Adiktologická ambulance (k léčbě lékových závislostí)
  • AT ambulance (k léčbě závislostí na alkoholu) 
  • Metadonová substituce (k léčbě závislostí na opiátech)

Otevírací doba jednotlivých ambulancí viz letáky.