Oprava Kunratické spojky

Od 3.7.2017 cca 3 týdny bude probíhat oprava Kunratické spojky v úseku mezi Vídeňskou a Libušskou ulicí.

Oprava bude probíhat po polovinách, automobilový provoz bude veden od Vídeňské ulice na Libušskou. Objízdná trasa bude vedena po ulici Dobronické.

Investorem akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00  Praha 1.