Přistavování velkoobjemových kontejnerů

Městská část Praha-Libuš ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy zajišťuje pro občany městské části službu přistavování velkoobjemových kontejnerů pro bezplatné odložení objemného a biologicky rozložitelného odpadu.

Informace o termínech a místech přistavení kontejnerů na druhé pololeté 2017 naleznete v příloze.