Slovo starosty 7-8/2018

Vážení občané,

v době, kdy píši tyto řádky, čekáme na stanovisko odboru výstavby Prahy 12, zda dokončený kruhový objezd na křížení ulic Libušská a Kunratická spojka pustí od 30. června do předčasného užívání. Podle mých informací se jedna advokátní kancelář zastupující svého klienta chystá do předběžného otevření podat námitku. Pokud se tak stalo, kruhový objezd a Kunratická spojka se neotevřely. Jak to dopadlo, v době, kdy čtete tento článek, už víme. Pokud se všechny zúčastněné strany dohodly, první, velmi kritickou, část rekonstrukce Libušské v Písnici máme úspěšně za sebou. Došlo k ulevení provozu na přetížené Dobronické ulici a sídlišti, kde si řidiči zkracovali cestu, a rekonstrukce se nyní už bude negativně dotýkat menšího počtu obyvatel, neboť linky 197, 331 a 333 se vrátily do svých původních tras. V druhé polovině června se přijel na probíhající stav prací osobně podívat náměstek paní primátorky Petr Dolínek, který v minulých měsících podstatným způsobem přispěl k tomu, že se začalo s rekonstrukcí této zásadní komunikace a s výstavbou kruhového objezdu. Ve druhé části I. etapy rekonstrukce bude zhotovena nová příjezdová komunikace od kruhového objezdu na okraj staré Písnice k ulici K Mejtu. Od poloviny prázdnin počítáme se zahájením II. etapy. Vzhledem k tomu, že se bude rekonstruovat úsek Libušské od ulice K Mejtu až po ulici K Vrtilce, připravujeme objízdnou trasu přes pole k hasičárně a nový povrch ulice v Hoštická od nové hasičárny po ulici K Mejtu. Dovoluji si připomenout, že původní projekt rekonstrukce připravený hlavním městem Prahou nepředpokládal, že ve II. etapě do Písnice bude zajíždět MHD. Poté, co jsem se to dozvěděl, podařilo se mně vyjednat změnu projektu s TSK i s Dopravním podnikem. Pole, přes které se bude jezdit, je v soukromém vlastnictví místního občana pana Miroslava Hofmana. Kdyby před časem nedal souhlas se staveništní komunikací pro stavbu hasičárny přes své pole, veškerá těžká doprava by k hasičárně jezdila ulicemi K Mejtu a Lipovická. Pokud by pan Hofman nyní nedal souhlas s objízdnou trasou přes pole pro společnost Eurovia, po dobu II. etapy by stará Písnice zůstala bez spojení s MHD – veškeré autobusy by končily v zastávce Sídliště Písnice a auta by do Písnice měla velmi komplikovaný příjezd od Dolních Břežan či Cholupic. Dovoluji si na tomto místě panu Hofmanovi za jeho vstřícnost vůči potřebám obyvatel a městské části poděkovat. Velice si toho vážím, zdaleka ne každý by si nechal jezdit přes své pozemky.

Návštěvu pana náměstka Dolínka jsme využili i k symbolickému otevření nového Fitparku v ulici Hoštická v zadní části dosavadního dětského hřiště. Fitpark byl hrazen z dotace hl. m. Prahy. Pokud si Fitpark najde své pravidelné návštěvníky, budeme hledat místo pro další podobné hřiště i na Libuši.

Červnové Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš projednalo a vzneslo zhruba třicet připomínek k připravovanému Metropolitnímu plánu. Zájemce odkazuji na webové stránky www.praha-libus.cz, kde jsou tyto připomínky uveřejněny včetně výkresů. Vypsat seznam připomínek do časopisu by u valné většiny z nich nemělo význam, protože bez konkrétního výkresu je slovy obtížně popsatelné, jakou změnu Zastupitelstvo požaduje. Některé požadavky jsou ze strany městské části podporovány opakovaně už více než deset let bez ohledu na to, kde je ve funkci starosty či radních, či zda je zastupitel v opozici, nebo součástí koalice. Za tuto konstruktivní práci děkuji všem, kteří ke společnému dílu přispěli. Připomínám, že občané mohou své připomínky podat do 26. července 2018. Dříve, než tak učiníte, doporučuji podívat se na naše webové stránky, zda tuto připomínku již nepodala městská část, případně jak je formulována. Připomínku můžete mít pochopitelně totožnou či ji můžete formulovat podle svého.

Přeji Vám všem klidné léto.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice