Obnova biokoridoru K Vrtilce

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat o významné nadcházející události týkající se zelené infrastruktury v naší městské části. V nejbližších měsících dojde k obnově biokoridoru při ulici K Vrtilce, jež je z většinové části tvořen přestárlými topoly. Z některých už v biokoridoru zbyly jen torza a podle vyjádření soudního znalce v oboru ochrany přírody je jejich ekologická hodnota téměř nulová. Ke kácení a náhradní výsadbě v biokoridoru mělo sice dojít až v říjnu, z důvodu havarijního stavu dřevin však musí dojít ke kácení některých kusů již teď. Jedná se především o takové stromy, které se naklánějí nad cestu a k jejich pádu může dojít prakticky kdykoliv. Nejenže hrozí škody značného rozsahu na majetku, ale i na životech a to nemůžeme v žádném případě dopustit. Přípravné práce pro kácení proběhnou ve středu 8.8.2018 a ve čtvrtek 9.8. 2018. Samotné stromy se pak budou kácet v nadcházejícím týdnu od 13.8. do 19.8.2018 – v tomto období bude ulice K Vrtilce uzavřena. Konkrétně se jedná od dvacet pět stromů. Omlouváme se za hluk a dočasné uzavření komunikace. O průběhu akce Vás budeme informovat v nadcházejících číslech časopisu, na sociálních sítích a na webu městské části.

Obnova biokoridoru K Vrtilce