Slovo starosty

 

Vážení občané,

rekonstrukce Libušské v Písnici se 1. srpna přehoupla do druhé etapy, kdy se začala rekonstruovat poslední část v úseku od ulice K Mejtu po ulici K Vrtilce. Došlo tak k zásadní změně dopravy ve staré Písnici. MHD i objízdné trasy vedou přes pole kolem stavby nové hasičárny do ulice Hoštická, kde jsou dvě náhradní zastávky Lipovická a Ke Březině. Ulice Putimská a Ladislava Coňka u základní školy jsou nyní jednosměrné. Otevřením kruhového objezdu na konci června ubylo kolon na Libuši a zejména v ulici Dobronická, přesto je z hlediska organizace dopravy druhá etapa v původní Písnici náročnější než ta první. Zátěž se přenesla do ulice Hoštická. Jedná se o obytnou zónu, kde je nyní obousměrný provoz bez postranních chodníků. Mohu zde jen apelovat na to, aby se řidiči v tomto úseku chovali ohleduplně vůči chodcům. Opakovaně jsem zažil, jak se zde auta předjíždějí či dělají tzv. myšky před autobusem, aby záhy stála před semaforem a čekala na zelenou. Jde o počínání o to více nesmyslné, že v této části platí přednost zprava, což si mnozí evidentně neuvědomují. Písnice je uzavřená oblast a příjezd do ní mají jen místní a návštěvníci. Rekonstrukce sama o sobě přináší mnohá úskalí, je proto zbytečné nebezpečnými manévry jít vstříc případnému neštěstí. Firma Eurovia základní harmonogram drží, čekají nás tedy ještě dva měsíce největšího omezení, než se začátkem listopadu otevře Libušská. Vydržme prosím nezbytná omezení.

V létě jsme dokončili rekonstrukci ulice Božejovická na Libuši a současně zahájili rekonstrukci písnických ulic Vacovská a K Pomníku. V říjnu bude zahájena rekonstrukce ulice Ke Březině. O zahájení rekonstrukce ulice V Kálku ještě v letošním roce se rozhodne na konci října mimo jiné podle klimatických podmínek. Jsem rád, že se nám podařilo rozjet rozsáhlou rekonstrukci zanedbaných ulic, spolu s páteřní ulicí Libušská je to obrovský skok v kvalitě života místních občanů.

Společnost Ahold v létě oznámila, že uzavře svou prodejnu Albert na Sídlišti Písnice. Vedení radnice nemá mnoho možností jak ovlivnit vztah mezi dvěma soukromými subjekty. Když jsem se o úmyslu uzavřít prodejnu Albert od majitele obchodního centra dozvěděl, obrátil jsem se na něj s žádostí, zda by nemohl společnosti Ahold snížit nájem, neboť prodejna potravin je zde naprosto klíčová. Píši to proto, že se šíří fáma, že majitel obchodního centra nájem naopak zvýšil. Není to pravda. Od koupě v minulém roce nejenže nájem nezvýšil, ale dokonce nabídl slevu, aby se prodejna Albert udržela. Společnost Ahold se přesto rozhodla tuto prodejnu uzavřít, důvody jsou čistě ekonomické, prodejna Albert je ztrátová. Možná je málo známé, že většinoví majitelé obchodního centra nejsou primárně spojeni se Sapou, ale vlastní obchody Sportisimo. Nemají zájem z centra udělat druhou místní tržnici, chtějí běžné obchody včetně potravin nebo třeba pošty a lékařů. Obchodní centrum na Sídlišti Písnice má ovšem jeden velký problém. Jeho vstupní průčelí je odvráceno od silnice a otočeno do sídliště, tudíž mu chybí parkovací místa. Pokud zákazník nemůže s autem zajet na parkoviště až před vchod, během chvilky si vyzvednout nákupní vozík a následně s nákupem dojít pohodlně až k autu, je taková prodejna oproti jiným v širším okolí znevýhodněna. Velké nákupy se zde prostě nedělají. Nikdo balené vody či kartony mléka tahat v ruce nebude. Pokud do budoucna nedojde ke změně nákupních možností u tohoto centra – tedy pokud se nevyřeší parkování –, kupní síla nejbližšího okolí nebude dostatečná na to, aby uživila velkou prodejnu potravin. Majitel objektu intenzivně jedná s jiným řetězcem, který by na podzim otevřel v místě novou prodejnu potravin, ale bude menší, aby se ekonomicky uživila. Majitel obchodního centra zprostředkovává odkup vnitřního vybavení prodejny Albert pro nového potenciálního nájemce, aby nastupující prodejna potravin mohla otevřít co nejdříve, a přislíbil, že mne bude v září informovat, jak jednání s potenciálním nájemcem pokročila a kdy bude nová prodejna potravin otevřena.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice