Slovo starosty

Vážení občané,

v době, kdy ze svých poštovních schránek berete do rukou toto číslo, probíhají komunální volby či už jsou za námi, ale pravděpodobně je před námi druhé kolo senátních voleb, ve kterém se utkají dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z kola prvního. Je mou povinností vás upozornit, že před druhým kolem senátních voleb se do schránek neroznášejí nové volební lístky − dostanete je přímo ve volební místnosti, kde jste odvolili v kole prvním a současně do Zastupitelstva MČ Praha-Libuš a Zastupitelstva hl. m. Prahy. Prosím, přijďte i ke druhému kolu senátních voleb. Na každém hlasu záleží.

Tento měsíc otevíráme novou třídu Mateřské školy Mezi domy. Je umístěna v detašovaném zařízení Klubu Junior, kde jsme před lety jednu místnost již otevřeli. Detaily spolu s fotografiemi naleznete uvnitř v článku místostarostky dr. Jaroslavy Adámkové. Děkuji všem, kteří se zasloužili o rychlou výstavbu nové třídy poté, co se na jaře ukázalo, že po mnoha letech máme převis dětí přihlášených do mateřských škol. Tímto krokem potvrzujeme pověst naší městské části, která vždy dokázala navýšit kapacitu svých mateřských školek podle potřeb rodičů a přihlášených dětí. Stavební práce, hygienické a jiné předpisy nám neumožnily třídu otevřít od začátku září, ale již v říjnu se zaplní dětmi třináctá třída mateřinky v naší městské části.

Na konci září měla být dokončena stavba hasičské zbrojnice. V době psaní těchto řádků je většina prací hotova až na jednu podstatnou záležitost. Chybí vrata. Na konci srpna, kdy měla být vrata přivezena a namontována, došlo ve výrobní hale moravské firmy k požáru a po týdnu vyšetřování jsme obdrželi zprávu, že oheň bohužel zcela zničil naše vrata připravená k expedici. Obnovení dodávek je zpožděno o šest týdnů. Zpráva sice nemilá, ale věřím, že touto netradiční událostí si nová hasičská zbrojnice již vybrala svou smůlu. Vlastně zas tak netradiční nebyla. V roce 2010 dostali naši písničtí hasiči od vedení hlavního města Prahy nový Ford Tranzit. Dřív než mohl zaparkovat u nás v hasičárně, shořela autodílna, kde bylo naše auto na vstupní prohlídce. Přejme si, ať nová zbrojnice dobře slouží a požárů, u kterých budou naši hasiči zasahovat, je méně než v poslední době. Po požáru skladů v Obrataňské ulici naši hasiči zasahovali i u požáru garáží u Novodvorské ulice. Děkuji všem libušským i písnickým hasičům!

Jsou před námi poslední dva měsíce rekonstrukce Libušské v Písnici. Firma zdárně zvládla obě fáze první etapy – jak otevření kruhového objezdu, tak zahájení druhé etapy proběhlo podle harmonogramu. U obdobných staveb v Praze věc ne zcela obvyklá. Blížíme se do finále. V nejjižnější části Písnice je již hotovo, čeká se na vysázení zeleně. Práce pokračují dál uprostřed a v severnější části staré Písnice. Šíří se zvěsti, že stavba má zpoždění. Chápu předvolební boj, potřebu se vymezit či šířit špatné zprávy jako koníček. Jsou místa, kde k drobným zpožděním došlo, jako je padesát metrů chodníku u kruhového objezdu, ale na celkové ukončení stavby to nemá žádný vliv. Na začátku dubna jsme slíbili, že stavba bude hotova do konce listopadu. A toto slovo platí. I na začátku října. Díky Eurovii.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice