Slovo starosty

Vážení občané,

první listopadový víkend letošního roku se stal v životě naší městské části velkým mezníkem – dokončili jsme stavbu písnické hasičárny a po sedmi měsících byla otevřena zrekonstruovaná Libušská ulice v Písnici.

Hasičskou zbrojnici zpřístupníme pro veřejnost v příštím roce. Návštěvníci si ji budou moci prohlédnout při plánovaných oslavách 120. výročí založení SDH Písnice. Do té doby se hasičárna dovybaví nábytkem a hasiči se do ní přestěhují i s technikou. Zvláštní poděkování na tomto místě vyslovuji panu Miroslavu Štanclovi, který bez nároku na odměnu více než rok docházel za naši městskou část na stavbu a pomáhal jako dozor našemu investičnímu odboru při této dosud největší investici v režii naší městské části. Nechť hasičárna našim hasičům dobře slouží a vytváří dobré pracovní podmínky pro jejich práci nejen pro obyvatele naší městské části, ale i celé Prahy.

Podle harmonogramu se v listopadu otevřela Libušská v Písnici. Samostatné pojednání o této rekonstrukci naleznete uvnitř čísla. Zde mi dovolte zopakovat poděkování stavební firmě Eurovia, která jako generální dodavatel stavby zvládla tuto rekonstrukci v termínu a byla nápomocna při řešení dalších dílčích staveb, bez nichž by rekonstrukce nebyla možná, jako například provizorní parkoviště pod písnickou školou či provizorní cesta přes pole od Libušské k hasičárně, bez níž by ve druhé etapě nemohla MHD jezdit do staré Písnice. S firmou se v našem bezprostředním okolí neloučíme natrvalo – v těchto týdnech opravuje kruhový objezd na křížení ulic Novodvorská a Chýnovská, na jaře bude rekonstruovat vozovku od ulice Zbudovská podél Eltoda, na níž vznikne cyklopruh a pruh pro parkování, podobně jako v ulici Novodvorská od kruhového objezdu s Meteorologickou ulicí. Na jaře firma opraví Vídeňskou ulici v úseku od Zelených domků po kruhový objezd na Dobronickou. I z tohoto důvodu má Eurovia u nového kruhového objezdu Libušská a Kunratická spojka nadále pronajatý pozemek pro skladování materiálu, čímž odpovídám na četné dotazy, co se v tomto místě bude stavět – nic, pozemek slouží pro uskladnění materiálu pro opravy vozovek v okolí.

Na listopadovém ustavujícím zasedání po říjnových volbách jsem byl potřetí zvolen starostou. Děkuji za důvěru čtrnácti ze sedmnácti zastupitelů a těším se na další práci pro naši městkou část. Nové vedení radnice se vám představuje uvnitř čísla.

Již tradičně vám v posledním čísle přinášíme kalendář tvořený kresbami dětí z našich školek a škol. Nechť vás provází celým příštím rokem a přináší vám radost a dobrou pohodu. Dovolte mi, abych vám popřál požehnanou adventní dobu, dětem potěšení pod vánočním stromečkem a vám všem šťastný a klidný rok 2019.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice