Slovo starosty - Leden

Vážení občané,

nakročili jsme do nového roku. Dovolte mi se nejprve ohlédnout za tím loňským. Patřil k těm přelomovým, co se týká investic a jejich příprav. Rekonstrukce Libušské v Písnici se dotkla všech občanů naší městské části a tímto bych jim ještě jednou rád poděkoval za trpělivost s touto zásadní akcí. Ve vlastní režii jsme dokončili stavbu písnické hasičárny. Jejím investorem bylo původně hlavní město Praha, ale z důvodu urychlení jsme investorská práva převzali na sebe. Jedním z posledních rozhodnutí Rady městské části v loňském roce bylo přijetí dotace 4,5 milionu korun na tuto výstavbu od Ministerstva vnitra ČR. Z toho mám obzvlášť velkou radost. Písnická hasičárna je totiž první z hasičských zbrojnic v Praze, na kterou přispělo i ministerstvo vnitra, doposud to byly investice výlučně Prahy. Prosincový požár haly v ulici Pramenná zaměstnal osm profesionálních a 16 dobrovolných hasičských jednotek, včetně libušských a písnických. Naše jednotky byly na místě od odpoledne až do noci, resp. se vrátily nad ránem. Kvalitní zázemí si ke své dobrovolné a náročné práci zaslouží. Děkuji všem, co s nasazením všech sil pomáhali při zásahu.

V loňském roce jsme zrekonstruovali tři ulice – Božejovickou, Vacovskou, K Pomníku. Vzhledem ke stavu ulic je až neskutečné, že to je největší počet za posledních osm let. V tomto tempu ale hodláme pokračovat i nadále. Kompletně připravené jsou rekonstrukce ulic Ke Březině a V Kálku, jejichž rekonstrukce nezačala jen kvůli horší koordinaci s rekonstrukcí Libušské, která měla pochopitelně přednost. U těchto dvou ulic má investorská práva hlavní město Praha. Dohlédneme na to, aby s rekonstrukcí začali hned, jak to klimatické podmínky dovolí, jak mi v prosinci příslušný pracovník Magistrátu opět potvrdil. V závěru roku jsme vypsali výběrové řízení na rekonstrukci ulic Na Močále, Třebějická, Na Jezerách a západní větve ulic U Pejřárny a K Jezírku. Do konce ledna bychom měli znát zhotovitele. Investorem je tentokrát městská část, nikoliv hlavní město Praha. Doufejme, že soutěž proběhne zdárně napoprvé a nikdo z případných neúspěšných účastníků soutěže se neodvolá. To je dnes největší riziko těchto soutěží: neúspěšný zájemce se odvolá a vám jako investorovi to sváže ruce, neboť odvolání posuzuje nadřízený orgán, jejž nemáte jak přinutit, aby o odvolání rozhodl v přiměřeném čase. Soutěž se pak neúměrně táhne. Držme si palce, aby v tomto případě proběhlo vše hladce a mohli jsme na jaře začít, finance máme na účtu. Z dalších investičních akcí uvedu už následující dvě jen zkratkovitě, neboť v průběhu roku se k nim podrobně vrátím: rozšíříme o dvě třídy Mateřskou školu K Lukám (nyní řešíme financování) a zahájíme stavbu služebny městské policie (finance máme). Jak je vidět, předsevzetí jsme si do letošního roku dali opravdu hodně. Věřím, že se všechna či většina z nich podaří splnit.

Z celého srdce vám přeji, ať se i vám podaří naplnit novoroční předsevzetí, ať už jsou osobního, či pracovního charakteru. Těším se na další rok a na setkávání s vámi při mnoha akcích pořádaných městskou částí nebo zájmovými organizacemi, které u nás působí.

Přeji vám všem dobrý a úspěšný rok!

Váš

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice