SENIOR AKADEMIE

V roce 2016 se do projektu prevence kriminality Městské policie hl. m. Prahy s názvem „Senior akademie" zapojily také MČ Praha 12 a MČ Praha Libuš. Během tří 3 měsíců (od 1. listopadu 2016 do 31. ledna 2017) se v reprezentativních prostorách Viničního domku v Modřanech realizoval cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality zaměřený na ochranu života, zdraví a majetku před kriminalitou.
Projekt byl určen zejména pro občany seniorského věku. Přednášky byly koncipovány ve 12 setkáních po dvouhodinových blocích a to moderní alternativní metodou na principu univerzity třetího věku. V rámci programu se senioři blíže seznámili s problematikou prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, bezpečnosti seniorů v provozu metropole, se základy právního vědomí, nutné obrany a krajní nouze, kriminalistikou, mimořádnými událostmi, první pomocí, požární ochranou, domácím násilím, finanční gramotností, s problematikou tzv. „šmejdů" a jiných podvodníků, ale také i s pravidly chovu psů na území hl. m. Prahy. Součástí Senior akademie byly exkurze do Muzea Policie České republiky, Psího domova v Troji a Centrálního operačního střediska MP hl. m. Prahy.
Do projektu se přihlásilo celkem 32 seniorů, všichni účastníci měli vynikající docházku a dokonce 22 seniorů absolvovalo s vyznamenáním tzn., že měli 100% účast. Všichni absolventi obdrželi pamětní list a dárky s bezpečnostní tématikou (osobní alarm nebo zarážku za dveře s alarmem), brožuru Senior akademie se shrnutím k jednotlivým tématům a další drobné předměty s preventivními prvky, letáčky a samolepky.
Všem absolventům Senior akademie byla nabídnuta účast na dalším vzdělávacím programu Městské policie hl. m. Prahy s názvem „Týdny se seniory". Jedná se o týdenní vzdělávací pobyt ve školícím a rekreačním zařízení MP hl. m. Prahy, který navazuje na Senior akademii a dále ji rozšiřuje o informace k ochraně života, zdraví a majetku. Tento projekt je plně hrazen z prostředků určených hlavním městem Prahou na prevenci kriminality.
Cílem Senior akademie bylo naučit seniory a zdravotně a tělesně postižené občany předcházet trestné činnosti, jak se chovat v krizových situacích a jak přivolat pomoc, když se něco stane. Doufáme, že všichni absolventi Senior akademie využijí získané informace k ochraně svého osobního bezpečí před kriminalitou, a to nejen toho svého, ale i svých blízkých, přátel a sousedů.

Lenka Hofmanová
Oddělení prevence
Městská policie hl. m. Prahy