Změna v termínech přítomnosti Koordinátorky pomoci do konce roku 2017

Dne 26.9. 2017 bude Koordinátorka pomoci přítomna výjimečně na úřadě v jiných hodinách a to: 13:00-15:00 v místnosti OSŠ.
V termínech 10. 9., 11. 9., 17. 9., 18. 9., 24. 9., 25. 9. a 27. 12. 2017 přítomna nebude.
V době nepřítomnosti Koordinátorky prosím využívejte tento kontaktní telefon nebo e-mail:
tel. 604 740 696
e-mail. koordinatorpomoci@praha-libus.cz
Ostatní úterky a středy bude přítomna v obvyklou dobu 9:00-12:00 (na úřadě MČ Praha-Libuš K Lukám).
Děkujeme za pochopení.
Koordinátorka pomoci za ÚMČ Praha-Libuš Zuzana Vránová, DiS.