Slovo starosty - Duben

Vážení občané,

účelem loňské rekonstrukce Libušské v Písnici bylo nejen a především nahradit ten příšerný tankodrom novým asfaltovým kobercem, ale zároveň docílit bezpečnějšího pohybu chodců podél Libušské ulice a jejich bezpečnějšího přecházení. Tomu měly napomoci jak nové chodníky po obou stranách silnice v celé její délce, tak také nové přechody a retardéry. Velkou starost nám dělala skutečnost, že dopravní policie nesouhlasila s tím, aby u přechodu u ulice Ke Březině, který je hojně využíván školáky, byl umístěn semafor. V místě byl sice vybudován retardér, ale ne tak vysoký, jak jsme požadovali. Osobně jsem měl obavu, zda se tímto opatřením rychlost aut dostatečně sníží. Pocitově ke zpomalení aut došlo − to potvrdí každý, kdo se v místě pohybuje, a ve večerních hodinách je dobře vidět, že auta před retardérem, i když je nižší, než bychom si přáli, skutečně přibržďují. Zklidnění na Libušské v tomto úseku je dáno nejen retardéry, ale i užším profilem komunikace. Abychom získali objektivní data, požádal jsem o kontrolní měření rychlosti aut projíždějících u tohoto přechodu. Uskutečnilo se na konci února v čase 9:45 až 10:45 hod. a dále od 13:45 do 15:00 hod., tedy v době, kdy se v Písnici kolony rozhodně netvoří a zrekonstruovaná vozovka může svádět k rychlejší jízdě, než je povoleno. Ve vymezených časech byl zaznamenán průjezd celkem 362 automobilů. V úseku Libušská mezi ulicemi K Vrtilce a Budilovská (tedy v místě přechodu) byla maximální naměřená rychlost 49 km/hod., nejnižší 18 km/hod. Co je podstatné, že 80 % vozidel jelo rychlostí v rozmezí od 20 km/hod. do 40 km/hod. Náš cíl zpomalit dopravu byl tedy naplněn a úsek se stal mnohem bezpečnějším pro přecházení i bez semaforu. I tak bych semafor v tomto místě rád jednou viděl a chápu všechny rodiče, kteří by jeho návrat uvítali. Při loňské rekonstrukci jsme se dohodli se zhotovitelem a pod vozovku jsme nechali umístit chráničku pro případný kabel. Kdybychom v budoucnu získali povolení semafor umístit, nemusela by se silnice rozkopávat.

V minulém čísle jsem upozornil na rekonstrukci libušské pošty a nyní mohu potvrdit předběžnou informaci, že pošta bude uzavřena od 15. dubna do – pravděpodobně − 3. června. Připomínám, že touto rekonstrukcí se bohužel nezvýší kapacita pošty, neboť stávající prostory to neumožňují. Renovujeme podlahy, elektroinstalaci a zázemí včetně hygienických místností.

Na přelomu března a dubna započne rekonstrukce ulice V Kálku a v polovině dubna dojde postupně i na ulici Třebějickou, Na Jezerách, Na Močále a na východní větev ulic K Jezírku a U Pejřárny. V době psaní těchto řádků stále nemám z Magistrátu potvrzený termín zahájení rekonstrukce ulice Ke Březině. Z této rekonstrukce začínám být lehce nervózní, neboť zhotovitel od loňského srpna opakovaně vznáší na Magistrát, respektive technicky dozor investora jím najatý, tři požadavky, které tento technický dozor opakovaně slibuje splnit, ale bohužel se tak neděje. V polovině března jsem byl přítomen další koordinační schůzky, která se tentokrát konala na odboru dopravy Prahy 12, ale opět bez valného pokroku. Jako už vícekrát se ukazuje, že kdyby Magistrát převedl peníze a investorská práva na městské části, tak se občané rekonstrukcí dočkají dříve. Těším se na setkání s vámi na Oslavách jara v Písnici v pátek 12. dubna.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice