Veletrh sociálních služeb 2019

Rada městské části Praha-Libuš rozhodla podílet se opět na Veletrhu sociálních služeb, který pořádá MČ Praha 12 a zpracování Katalogu sociálních a návazných služeb 2019.  

Veletrh sociálních potřeb 2019 se koná

dne 3. října 2019.

Na Veletrhu k dispozici opět aktualizovaný Katalog sociálních a návazných služeb 2019.

O místě konání a času zahájení budeme všechny občany MČ Praha-Libuš ještě včas informovat.