Setkání v domě s chráněnými byty, ul. Brunelova

Dne 1. dubna 2019 se v Domě s chráněnými byty v Brunelově ul. 961/14 uskutečnilo setkání zástupkyně starosty MČ Praha-Libuš Lenky Koudelkové a koordinátora sociální pomoci MČ Praha-Libuš Miloše Hájka s obyvateli domu. Účelem setkání bylo seznámit se s tím:

  • jaké sociální služby by obyvatelé potřebovali i
  • jaké mají obyvatelé problémy např. s úrovní bydlení, vzájemnými vztahy apod..

Výstupem z této schůzky byla mimo jiné:

žádost o setkání zástupců MČ Praha-Libuš a MČ Praha 12 s kompetentními zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, neboť vlastníkem domu je Hlavní město Praha.