Slovo starosty - Květen

Vážení občané, v březnu proběhl konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Písnici. Přihlášku podaly dvě zájemkyně. První byla stávající ředitelka paní Blanka Chýlová, která na škole působí v nejvyšší funkci sedm let, jeden rok byla pověřena vedením školy, na dalších šest let řádně zvolena. Druhou uchazečkou byla paní učitelka, která ve škole učila sedm let a od září působí jako zástupkyně ředitelky v jedné středočeské obci. Tato druhá uchazečka se nakonec rozhodla se ústního pohovoru nezúčastnit. Komise byla složená ze dvou místostarostů, zástupce pedagogů a rodičů ZŠ s RVJ, České školní inspekce, magistrátu hl. m. Prahy a programového ředitele odborné společnosti EDUin, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Ačkoliv nakonec komise hodnotila jedinou uchazečku, z mého pohledu, jako hosta komise bez hlasovacího práva, se nejednalo o formalitu a členové komise plně využili čas vyměřený pro přijímací řízení. Ústní pohovor trval bezmála 45 minut a členové komise před vynesením doporučení diskutovali zhruba dvacet minut. Je mi líto, že se do vedoucích funkcí nehlásí více lidí. Jak jsem se však dozvěděl od členů komise, jeden až dva kandidáti jsou dnes průměr až nadprůměr, a některé školy se dokonce potýkají s problémem, že o jejich vedení nemá zájem nikdo. Rada městské části vyslyšela doporučení komise a jmenovala paní ředitelku do vedení školy na dalších šest let. Dovolte mi na tomto místě paní ředitelce Blance Chýlové popřát vše nejlepší do druhého řádného funkčního období, které jí začne v srpnu. Přeji dobrý kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků, zvídavé děti a spolupracující rodiče. Lze očekávat, že druhé funkční období bude hodně jiné než to první. Zastupitelstvo městské části totiž na svém dubnovém zasedání souhlasilo se záměrem rozšíření školy o další učebny, tělocvičnu a další prostory, a to formou architektonické soutěže. Na přípravě této soutěže se paní ředitelka bude účinně podílet tím, že blíže určí budoucí potřeby školy. Na další a intenzivnější vzájemnou spolupráci a na vypsání architektonické soutěže se moc těším.

V  březnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovení nové autobusové zastávky Mílová ve směru od Kunratic do Libuše. Protože Dobronická ulice je ve správě Technické správy komunikací, výběrové řízení i samotná realizace je v režii této akciové společnosti hlavního města Prahy. Celý proces je bohužel mnohem delší, než kdybychom tuto investiční akci dělali my sami, ale podstatné je, že se letos této autobusové zastávky dočkáme. Požádal jsem Technickou správu komunikací, aby zastávku dokončila do zahájení rekonstrukce ulice Vídeňská, která má začít zkraje června. Pokud by se tak nestalo, budeme muset pravděpodobně na zastávku počkat až po dokončení této rekonstrukce, plánované do konce září. Přístřešek u stávající stanice je vybudován po dohodě se společností JC Decaux a já bych tímto rád poděkoval občanům za podnět a firmě za realizaci.

V loňském roce jsme dokončili stavbu písnické hasičárny. Rádi bychom vám ji představili i zevnitř. Nemělo smysl uskutečnit prohlídku hasičárny dříve, než se v ní hasiči zabydlí, vybaví ji nábytkem a přestěhují do ní auta. I když stále ještě není vše hotovo, dovolujeme si vás pozvat v neděli 2. června od 15 do 19 hodin na Den otevřených dveří písnické hasičárny.

Připomínám uzavření libušské pošty z důvodu rekonstrukce až do 3. června.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice