Slovo starosty - Červen

Vážení občané, v září 2016 vydal odbor výstavby Prahy 12 rozhodnutí o umístění stavby tzv. písnického obchvatu. Proti tomuto rozhodnutí se odvolalo deset převážně místních občanů. Na konci dubna letošního roku Magistrát hlavního města Prahy všechna tato odvolání zamítl a potvrdil původní rozhodnutí odboru výstavby Prahy 12. Písnický obchvat tak má pravomocné územní rozhodnutí. Jedná se o úsek mezi Kunratickou spojkou a koncem staré Písnice. Bez postavení a zprovoznění tohoto obchvatu není možné otevřít nájezd na Pražský okruh mezi Písnicí a Dolními Břežany. Dokumentace pro stavební povolení je již připravena a investor, tedy hlavní město Praha, může přistoupit k jednání s vlastníky pozemků o odkupu. Tato jednání budou určitě zdlouhavá, neboť vlastníky jsou desítky fyzických i právnických osob. Bez dohody či výkupu pozemků hlavní město Praha nemůže podat žádost o stavební povolení a nebude moci začít klíčová stavba, která by značně ulevila provozu na Libušské ulici v Písnici. Jde to pomalu, ale věřím, že oproti jiným chystaným obchvatům a radiálám dostane písnický obchvat přednost už kvůli stavbě metra D. Bez obchvatu Písnice by se poslední stanice metra D ocitla doslova v polích bez možnosti příjezdu k připravovanému P+R parkovišti na střeše budovy Depa Písnice. Jistě jste zaregistrovali zprávy v médiích o „zahájení stavby“ metra D; o této významné dopravní stavbě se dočtete v samostatném článku uvnitř tohoto čísla.

V úterý 4. června se po rekonstrukci otevírá pošta na Libuši. Jednalo se o společnou rekonstrukci naší městské části a České pošty. MČ Praha-Libuš zrekonstruovala podlahy, elektroinstalace a zázemí pro zaměstnance, které bylo v žalostném stavu. Vnitřní dispozice, tedy umístění nových přepážek, byla v čistě režii České pošty. Upozorňuji na to z důvodu, že nové uspořádání vyvolá přinejmenším mnoho otázek návštěvníků pošty, ale městská část do tohoto rozhodnutí České poště nezasahovala. Prostory jsou sice malé, ale jsme rádi, že můžeme České poště pronajmout alespoň tuto část budovy. Jinou a větší bohužel nemáme, a to ani nikde jinde v naší městské části.

Taktéž v úterý 4. června začíná rekonstrukce Vídeňské v Kunraticích v úseku od okružní křižovatky Dobronická až po úsek k ulici K Zeleným domkům. Samostatně o této významné události si rovněž přečtete v samostatném článku. Zde si dovolím zopakovat, že oficiální objízdné trasy nejsou vedeny přes Libuš, ale musíme počítat s tím, že podstatná část aut se z Vídeňské ulice přesune na Libuškou ulici. Budou se tvořit kolony a minimálně v prvních dnech naberou zpoždění všechny autobusové linky. Vycházím ze zkušenosti s loňskou rekonstrukcí Libušské v Písnici, kdy první čtyři dny byly nejkritičtější. Všechny autobusové linky projíždějící Libuší a Písnicí, tedy 113, 165, 197, 313 a 333, pojedou ve své trase bez výluky. Ukončení rekonstrukce je plánováno do poloviny září s tím, že na konci srpna by podle harmonogramu měla být zprovozněna ulice Vídeňská v obou směrech.

Ve čtvrtek 13. června se v Kulturním centru Novodvorská v odpoledních hodinách uskuteční konzultace k návrhu územní studie Libuš od 16.00 hodin a znovu v 19.00 hodin. Tuto akci nepořádá naše městská část, ale dovoluji si vás vyzvat k hojné účasti. Podoba území kolem budoucí stanice Libuš se dotkne nás všech. S analytickou částí připravované studie se můžete seznámit na adrese www.iprpraha.cz/libus.

V závěru školního roku mi dovolte poděkovat všem pedagogům i nepedagogickým pracovníkům za jejich obětavou práci ve školách a popřát jim zasloužené prázdniny a dovolené.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice