Slovo starosty - Červenec

Vážení občané, konec školního roku v ZŠ Meteorologická byl velmi rušný. Část rodičů vyzvala pana ředitele k rezignaci. Jakmile jsem se o chystané výzvě dozvěděl, sešel jsem se obratem s hlavním iniciátorem celé akce, domluvili jsme se na mimořádném jednání zastupitelstva, které by celou situaci důkladně probralo. Čas byl neúprosný, ale díky vstřícnosti všech stran se podařilo najít kompromisní termín pro jednání zastupitelstva ještě v posledním červnovém týdnu, neboť posunout řešení do července by bylo nešťastné.  Narychlo jsem ve spolupráci s místostarostou Tomášem Loukotou zorganizoval anketu mezi rodiči. I přes krátký až šibeniční termín na odpovědi se nám vrátilo přes 40 % vyplněných dotazníků. Děkuji tímto všem, kteří se zapojili a zastupitelům tak poskytli další kamínek do mozaiky pohledu na fungování naší školy. Jednání zastupitelstva s jediným bodem „Situace v ZŠ Meteorologická“ trvalo dlouhých šest a půl hodiny, během kterých dostali prostor k vyjádření rodiče i pedagogové, vedení školy i zástupci Iniciativy za odvolání ředitele. Zastupitelé v závěrečném hlasování nenašli stoprocentní shodu a usnesení o tom, že „nejsou zákonné důvody pro odvolání ředitele“, schválilo devět zastupitelů z přítomných třinácti. Žádný jiný návrh nezískal více než dva hlasy či nebyl ani hlasován. Nevnímám to ovšem tak, že by situace ve škole zastupitelstvo rozdělila, naopak – mnoho věcí se během dlouhé debaty vyjasnilo a byla to velká zkušenost pro nás všechny. Potěšilo mě, že v závěru jsme si všichni navzájem podali ruce, nikdo neodešel uražený či ponížený, po celou dobu bylo patrné, že nám jde o to nejcennější, co máme – naše děti a jejich kvalitní vzdělání a výchovu. Ocenil jsem vysoký podíl pedagogů na tomto jednání a to, jak stáli za svým ředitelem. Výhrady ze strany rodičů se nesly ve věcném duchu a přes drobná neobratná vyjádření na všech stranách jednání probíhalo bez větších emocí. Odcházel jsem s pocitem, že i přes rozdílný pohled na způsob řešení se nám podařilo pojmenovat největší problémy, zaměřit se na jejich řešení a najít způsob, jak se v budoucnu vyvarovat opakování chyb, které se staly. Jsem rád, že se to povedlo ještě před koncem školního roku, a pedagogové se tak mohou rozjet na prázdniny s tím, že personální situace ve škole je stabilizovaná, a mohou svůj zasloužený volný čas věnovat odpočinku a nabrání sil pro další školní rok. Děkuji všem pedagogům ve všech našich školských zařízeních za jejich usilovnou a vytrvalou práci a přeji jim pěkné léto.

Během prázdnin plánujeme zahájit výstavbu dvou tříd při Mateřské školce K Lukám. Tato plánovaná výstavba na půl roku částečně omezí provoz stávajících dvou tříd mateřské školky, ale ve výsledku přinese školce i renovovanou zahradu s novými herními prvky, tedy užitek pro všechny děti. Bezmála dvacet milionů korun jsme získali z operačního programu Evropské unie, necelým milionem korun nám přispělo hlavní město Praha a další téměř milion korun jde z rozpočtu městské části. Cesta k zahájení stavby nebyla procházka růžovou zahradou a vyslovuji tímto poděkování skvělým pracovníkům a pracovnicím našeho úřadu, jak dokázali tuto potřebnou investici připravit.

Postupně dokončujeme rozpracované rekonstrukce ulic na Libuši i v Písnici. Ulice Ke Březině či V Kálku v Písnici je již hotová, stejně tak ulice Třebějická či K Jezírku v Libuši. Přes drobná zpoždění, způsobená například tím, že nad rámec projektu PVK mění více vodovodních šoupat, než měla v plánu, se daří i díky počasí držet harmonogram jen s drobným skluzem. Další rekonstrukce ulic připravujeme.

Přeji vám všem krásné léto.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice