Slovo starosty - Září

Vážení občané,

úřad vaší městské části v létě rozhodně nezahálel. Na konci července byla zahájena stavba dvou nových tříd při Mateřské škole K Lukám, začali jsme uprostřed léta, aby ty nejhlučnější a nejprašnější práce byly hotové do konce srpna, a aby tak děti na podzim ve školce byly omezeny co nejméně. Akci jsme chystali více než rok a za její přípravu děkuji všem spolupracovníkům a spolupracovnicím. Bližší informace k této zásadní investici naleznete uvnitř tohoto čísla a v říjnovém čísle.

V létě jsme dokončili rekonstrukci ulic Třebějická, Na Jezerách a západní větve ulic K Jezírku a U Pejřárny, nyní dokončujeme ulici Na Močále. U těchto pěti ulic byla investorem městská část Praha-Libuš, byť projekt byl připraven odborem Magistrátu hl. m. Prahy. Dokončené rekonstrukce ulic V Kálku a Ke Březině byly čistě v kompetenci hlavního města Prahy včetně realizace. Chtěl bych poděkovat obyvatelům těchto sedmi ulic za větší či menší míru trpělivosti, kterou v průběhu rekonstrukcí projevili. Věřím, že nové povrchy, případně i chodníky, zlepší kvalitu jejich bydlení na dlouhá léta. Poděkování za shovívavost patří všem, kteří v létě snášeli kolony na Libušské a případně v Dobronické ulici kvůli rekonstrukci Vídeňské v Kunraticích. V době psaní těchto řádků jsem informován kolegy z kunratické radnice, že termín dokončení na konci srpna bude dodržen. Kvůli této rekonstrukci byla z jara na podzim odložena výstavba autobusové zastávky Mílová v opačném směru, neboť její výstavba si vyžádá dopravní omezení na Dobronické ulici. Se stavbou se má podle harmonogramu začít v druhé dekádě měsíce září.

Školáci měli volno, v našich školách to ovšem žilo velkým stavebním ruchem. V ZŠ Meteorologická pokračovala třetí etapa rekonstrukce elektrických rozvodů a výměna světel ve třídách, na mnoha místech na chodbách a v učebnách je položena nová podlahová krytina. Vedle toho jsme vymalovali devět tříd. Kuchyně se dočkala nové vzduchotechniky. V průběhu července jsme také ve spolupráci s libušskými hasiči za dozoru pracovníka odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12 otestovali splaškovou kanalizaci ve škole. Již delší dobu bylo podezření na její závady, a to nejen z důvodu častého zápachu. Tyto obavy se naštěstí nepotvrdily, kanalizace funguje, jak má, a nedochází k průsakům do dešťové kanalizace. To je výborná zpráva, neboť v následujících měsících budeme připravovat rekonstrukci zastaralých sociálních zařízení, a tedy víme, že odvod splaškové vody od školy do kanalizačního řadu je funkční. Drobné stavební úpravy probíhaly i v ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Písnici, jednalo se o nátěry dveří a další drobné práce. V MŠ Lojovická byly osazeny termostatické baterie pro snazší regulaci teplé vody. V MŠ K Lukám byl vyměněn zásobník na teplou vodu. Větší rekonstrukce proběhla v MŠ Mezi Domy, kde je nyní nová předávací stanice tepla, nové rozvody topení a nová tepelná izolace topného systému v suterénu. Výčet investic je opravdu rozsáhlý a všem pracovníkům úřadu děkuji za přípravu, realizaci a také dodržení harmonogramu prací, pracovníkům škol, včetně ředitelů, děkuji za spolupráci.

Blíží se termín, kdy budou veřejnosti představeny připravované územní studie kolem budoucích stanic metra D Libuš a Písnice. Do tohoto čísla jsem pro zájemce připravil nástin toho, jak by v budoucnu mohlo vypadat okolí stanice metra D Libuš. V některém z následujících čísel bude podobným způsobem představena i písnická územní studie.

Školákům a pedagogům přeji úspěšný školní rok!

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice