Slovo starosty - Říjen

Vážení občané, před volbami jsem slíbil, že rekonstrukcí Libušské v Písnici a stavbou okružní křižovatky naše úsilí o rekonstrukce ulic nekončí. V září jsme dokončili rekonstrukci pěti libušských ulic. Před čtrnácti dny jsme otevřeli nabídky uchazečů o rekonstrukci ulice K Vrtilce a části ulice L. Coňka. Jedná se o úsek od Libušské po ulici Na Konečné včetně prostranství před školou ZŠ s RVJ v Písnici. Nyní na Magistrátu v legislativním kolečku kontrolují, zda vítězná nabídka splnila všechny náležitosti výběrového řízení. Následně se s vybraným zhotovitelem sejdu, abychom dohodli termín zahájení rekonstrukce. Zima je sice pomalu na krku, ale není vyloučeno, že by se s pracemi mohlo začít ještě letos. Nebude ani špatným řešením, pokud se dohodneme na jarním termínu. Obě varianty jsou možné a budeme hledat tu vhodnější. Rekonstrukce bude znamenat jisté omezení pro naše školáky, ale o nutných opatřeních vás před zahájením budeme včas informovat.

V polovině září začala výstavba tolik očekávané zastávky Mílová ve směru od Kunratic na Libuš. Nejedná se jen o nástupní ostrůvek, ale o úpravu celého prostranství včetně přeložení chodníku a jeho pokračování. Stavební úpravy si vyžádají i omezení dopravy na Dobronické. Z důvodu rekonstrukce Vídeňské v Kunraticích, a tedy zvýšenému provozu na Dobronické ulici, jsme výstavbu museli odložit až na podzim. Pravděpodobně ještě letos dojde k rekonstrukci okružní křižovatky Vídeňská – Dobronická – K Libuši v Kunraticích. Dosud nám nebylo předloženo dopravně-inženýrské opatření, tedy to, jaká omezení to bude znamenat a na jak dlouhou dobu. Sledujte facebookové stránky naší městské části nebo se přihlaste na adrese www.praha-libus.cz/odber-novinek k odběru našeho newsletteru a informace o podobných uzavírkách v okolí vám neuniknou.

Přístavba Mateřské školy K Lukám probíhá podle harmonogramu a velmi mě těší, jak okolí tuto stavbu přijalo. Dokončena sice bude již na jaře, ale s provozem počítáme od září příštího roku. Opakovaně se setkávám s dotazem, proč nepřestavíme původní prostory z úřadu na školku a úřad nevystěhujeme jinam, anebo proč jej neumístíme do těchto nových prostor. Celková investice na školku je cca 20 milionů Kč, z nichž většina je hrazena z fondů EU, zbylá část z peněz Magistrátu a našeho rozpočtu. Na rozšíření školských kapacit dotace čerpat můžeme, na přestěhování radnice nikoliv. Navíc přestěhovat úřad ze starých prostor do nových a do těch starých umístit školku není ani rozumné, i kdybychom na to měli vlastní peníze. Děti si zaslouží nové, krásné a voňavé prostory, což tato dvoupatrová dřevostavba poskytne. Na zářijovém zasedání zastupitelstva jsme zahájili architektonickou soutěž na dostavbu školy v Písnici. Plánujeme nejen tělocvičnu, ale také až pět tříd, aby v každém ročníku byly třídy dvě. Pozemek u školy není velký a jsem osobně zvědav, jaké nabídky řešení dostavby dostaneme. Proces architektonické soutěže je složitý i finančně náročný. Nemáme s ním dosud zkušenosti, ale jsem rád, že jsme se do toho pustili. Mé poděkování patří zastupitelům i úředníkům radnice.

Sbor dobrovolných hasičů Písnice slaví kulaté výročí – 120 let od svého založení. Přeji sboru další dlouhá léta činnosti a nám, občanům, abychom členy jednotky sboru vídali spíše na slavnostních akcích než při zásahu. Děkuji za vaši práci!

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice