Vyhlášení Dotačního programu městské části Praha-Libuš na rok 2017 pro poskytování programových dotací pro 4 oblasti

Vyhlášení Programu a Výzvy: 31. 3. 2017
Lhůta pro podání žádostí o dotaci 2. 5. 2017 – 17. 5. 2017 do 17:00 hodin.
Bližší informace v přiložených dokumentech.

Městská část Praha-Libuš 

tímto vyhlašuje pravidla a výzvu k podání žádostí o dotaci na rok 2017 v rámci Dotačního programu městské části Praha-Libuš na rok 2017 pro poskytování programových dotací (dále jen Program) ve 4 oblatech: 

  • oblast č. 1: Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21,
  • oblast č. 2: Program v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit,
  • oblast č. 3: Program v sociální oblasti a
  • oblast č. 4: Program v oblasti sportu (dotace na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu dětí a mládeže). 

Příloženo:
Program a Výzva.
Pravidla Programu.
Přílohy programu: 

Část A: Identifikace žadatele (pro právnické i fyzické osoby)
Část B: Informace o projektu (pokud žádost obsahuje více projektů, bude „část B" přiložena v počtu odpovídajícím počtu projektů) + Příloha části B: Vzor podrobného položkového rozpočtu (nezávazný)
Část C: Čestné prohlášení a souhlasy žadatele
Část D: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Část E: Formulář pro vyúčtování dotace na projekt

Dne 31. 3. 2017