Úřední deska

1 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

1 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků z konečného přezkoumání hospodaření

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků z konečného přezkoumání hospodaření

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Vedlejší hospodářská činnost

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Vedlejší hospodářská činnost

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Organizační složky

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Organizační složky

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Příspěvkové organizace

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Příspěvkové organizace

Pražská plynárenská, a.s. - Mobilní obchodní kancelář

Pražská plynárenská, a.s. - Mobilní obchodní kancelář

MČ Praha-Libuš - Rozpočtové opatření č. 38/2017

MČ Praha-Libuš - Rozpočtové opatření č. 38/2017

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 38/2017

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 38/2017

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtové opatření č. 39/2017.

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtové opatření č. 39/2017.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Úřední deska