Dodávka traktorové sekačky

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
372000
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
8.6.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
20.6.2017
Předmět zakázky: 
Dodávka traktorové sekačky dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci
Doplňující informace: 

Povinné přílohy nabídky: 
•krycí list nabídky
•návrh kupní smlouvy podepsaný zadavatelem osobou oprávněnou že souhlasí s návrhem smluvních podmínek
•vyplněný vzor čestného prohlášení 
•výpis z obchodního rejstříku