„Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka – část zateplení - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu formou otevřeného výběrového řízení na stavební práce
Předpokládaná hodnota: 
2 106 000,- Kč bez DPH a nad to rezerva rozpočtu 77.857,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
24.10.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 
20.11.2014
Předmět zakázky: 
dodávka stavebních prací - zateplení pláště objektu, výměna menšího počtu dveří a oken
Doplňující informace: 

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 24. 10. 2014 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 11. 2014 v 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě.

BLIŽŠÍ INFORMACE

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Dne 30. 10. 2014 v 10:00 hodin se srazem účastníků na budoucím místě realizace veřejné zakázky - Základní škola Písnice, ulice L. Coňka č. p 40/3 na pozemku st. č. 302 v k. ú. Písnice, Praha 4 - Písnice.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT

Zadavatel na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570B... uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

Odkaz na kontaktní osobu zadavatele:

Název / obchodní firma:

Městská část Praha-Libuš.

Adresa sídla:

Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ

Šárka Pichová - pověřená vedením odboru majetku a investic

Telefon:

Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932

Šárka Pichová - +736 420 948

Fax:

+420 241 727 864

E-mail:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz

Šárka Pichová - pichova@praha-libus.cz

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Na základě usnesení Rady MČ ze dne 5. 1. 2015 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky

a o přidělení výše uvedené veřejné zakázky níže uvedenému vybranému uchazeči: 

RENASTAV s. r. o., Vehlovická 696/30, Praha 8, 180 00, IČ: 26735580.

Podrobnosti viz přiložené Rozhodnutí.

 

Dne 14. 1. 2014 zadavatel uzavřel s vítězným uchazečem Smlouvu, viz. níže.  

ZADAVATEL ZVEŘEJNIL A ROZESLAL TISKOVOU OPRAVU ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY DNE 15. 1. 2015 VIZ. NÍŽE.