Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – výměnou ústředního vytápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody - veřejná zakázka č. 20130408 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu vyhlášená formou veřejného otevřeného výběrového řízení mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Předpokládaná hodnota: 
2.993.167 Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
8.4.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
6.5.2013
Předmět zakázky: 
stavební práce včetně souvisejícíh dodávek - vedoucí k instalaci ústředního topení, instalace centrálního zdroje tepla a výměně rozvodů vody v objektech hospodářského a dětského pavilonu
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 5.4.2013

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6.5.2013 v 9:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Dne 15. 4. 2013 v 10:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (před areálem MŠ Ke Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 - Písnice).

KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ DOTAZŮ 

Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit lhůtu pro podávání dotazů dnem 30.4. 2013 ve 24:00 hod.

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Adresa pro písemné vyžádání zadávací dokumentace: Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025 / + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

Kontaktní osoby určené zadavatelem ve věci poskytování informací a předání zadávací dokumentace k této veřejné zakázce jsou:

- Ing. Jiří Sochůrek., tajemník, ve věcech technických, Telefon/fax: + 420 261 711 380                      + 420 241 727 864, E-mail: tajemnik@praha-libus.cz      a

- Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025                        + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

Zadávací dokumentace k předmětu veřejné zakázky bude uchazeči zaslána BEZPLATNĚ POŠTOU na základě písemné žádosti uchazeče doručené (faxem, e-mailem nebo poštou) výše uvedené kontaktní osobě v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. V ELEKTRONICKÉ VERZI NA CD.

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

BYLA ZVEŘEJNĚNA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1.:

Zveřejnění Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace - Obchodní podnínky včetně návrhu smlouvy.

BYLA ZVEŘEJNĚNA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 2.:

Zveřejnění verze č. 2 dokumentu - "Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace - Obchodní podnínky včetně návrhu smlouvy".

BYLA ZVEŘEJNĚNA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 3.

 

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY:

Zadavatel ROZHODL o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení výše uvedené veřejné zakázky tomuto uchazeči: ESPO Týniště s. r. o., Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 25286811. 

Více viz. soubor Rozhodnutí v přílohách.

Zadavatel připravuje tiskovou opravu Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce. Připravovaná verze je zveřejněna v přílohách. Zveřejněna bude na těchto stránkách  a na profilu zadavatele dne 8.7.2013.

 

Zadavatel se omlouvá za tiskové chyby ve zveřejněném Rozhodnutí. Jejich opravy nemají žádný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.   

Zadavatel zveřejnil opravu tiských chyb v Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce. Oprava je zveřejněna na těchto stránkách  a na profilu zadavatele ode dne 8.7.2013 jako soubor "Rozhodnutí v2 - oprava tiskové chyby".

 

ZADAVATEL UZAVŘEL SMLOUVU S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 

Zadavatel dne 29.7.2013 uzavřel na základě usnesení smlouvu s vítězným uchazečem. Smlouva je zveřejněna od 2. 8. 2013.